Hotellrum

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för hotellrum glöm inte att tänka på följande behov

  • Barefoot comfort
  • Noise reduction
  • Fire resistance
  • Easy to install, clean and maintain
  • Indoor air quality