Konferencenter/-rum

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för konferencenter/-rum glöm inte att tänka på följande behov

  • Noise reduction
  • Indoor air quality
  • Easy to clean and maintain
  • Resistance to indentation