Kontorskök/kafeteria

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för kontorskök/kafeteria glöm inte att tänka på följande behov

  • Style and comfort
  • Sound control
  • Easy to clean and maintain
  • Resistance to food and liquids stains
  • Resistance to heavy traffic