Reception

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för reception glöm inte att tänka på följande behov

  • Personalisation or customisation
  • Resistance to heavy traffic
  • Easy to clean and maintain