Toaletter

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för toaletter glöm inte att tänka på följande behov

  • Easy to clean
  • Slip resistance
  • Stain resistance
  • Watertight surfaces with limited joints