Reception & väntrum

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för reception & väntrum glöm inte att tänka på följande behov

  • Välkomnande miljö
  • Slitstarkt och hållbart (klass 34)
  • Hög tillgänglighet och ledstråk
  • Hygieniskt och orienterbart