Röntgensal

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för röntgensal glöm inte att tänka på följande behov

  • Begränsar statisk elektricitet
  • Lätt att sköta
  • Mycket motståndskraftigt