Trapphus

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för trapphus glöm inte att tänka på följande behov

  • Säkerhetsfunktioner: stegsäkert och kontrastfärgade trapprofiler
  • Åtkomlighet
  • Ljuddämpning
  • Hög slitstyrka (klass 34)