Forskningslab

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för forskningslab glöm inte att tänka på följande behov

  • Slip resistant
  • Resistant to chemicals and stains
  • Conductive and dissipative properties