Förskola

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för förskola glöm inte att tänka på följande behov

  • Colours that stimulate concentration
  • Designs that encourage mobility
  • Walking comfort
  • Contributes to indoor air quality
  • Easy to clean and maintain