Förvaringsutrymme

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för förvaringsutrymme glöm inte att tänka på följande behov

  • Resistant to scratches and indentation
  • Low rolling resistance
  • Easy cleaning and low-cost maintenance