Klassrum

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för klassrum glöm inte att tänka på följande behov

  • Stimulating and focused atmosphere
  • Acoustic comfort
  • Durable and resistant
  • Contributes to indoor air quality