Kök

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för kök glöm inte att tänka på följande behov

  • Slip resistant
  • Resistant to stains
  • Easy to clean for optimal hygiene
  • Resistant to indentation and liquids