Omklädningsrum

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för omklädningsrum glöm inte att tänka på följande behov

  • Slip resistant for bare feet
  • Smooth and impervious surfaces
  • Easy to clean for optimal hygiene