Reception

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för reception glöm inte att tänka på följande behov

  • Creates welcoming ambiance
  • Helps to convey a unique identity
  • Resistant to heavy traffic
  • Accessibility and pathway guidance
  • Easy to clean and maintain