Kafeteria

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för kafeteria glöm inte att tänka på följande behov

  • Design and comfort
  • Easy to clean and maintain
  • Water resistance
  • Resistance to food and liquid stains
  • Resistance to heavy traffic