Kontor

ATT TÄNKA PÅ

När du väljer en golvlösning för kontor glöm inte att tänka på följande behov

  • Comfort and wellbeing
  • Noise reduction
  • Indentation and wear resistance
  • Indoor air quality
  • Easy to clean and maintain