Acczent Excellence 80

Esquisse DARK GREY

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 43 Hög
Bindemedelsinnehåll Typ I
NCS färgkod S6500-N
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 14.9
Ytbehandling TopClean XP
Total tjocklek 2 mm
Tjocklek, slitskikt 0.80 mm
Totalvikt 3100 g/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Prestandadeklaration nr 0120-0004-DoP-2013-04
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Brandreaktion (EN 13501-1) Bfl-s1
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 3 dB
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Elektriskt motstånd (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R9
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Intryckskänslighet 0.03 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.02
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 8 mm
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)