Optima Multisafe

Optima GREY WHITE 0886

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 31 Måttlig
NCS färgkod S 1500-N
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 65.17
Ytbehandling iQ PUR
Total tjocklek 2 mm
Tjocklek, slitskikt 2 mm
Totalvikt 2.820 kg/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Brandreaktion (EN 13501-1) Bfl-s1
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0.01
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Halkmotstånd (DIN 51130) R10
Intryckskänslighet 0.02 mm
Golvvärme Ja (max 27°C)
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensionsstabilitet 0.40 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri