Tapiflex Excellence 80

Esquisse LIGHT CHOCOLATE

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam (ISO 11638)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 34 Mycket hög
Formattyp Rulle
Total tjocklek 3.25 mm
Tjocklek, slitskikt 0.80 mm
NCS färgkod S6005-Y50R
Ytbehandling PUR-förstärkt
Läggningsmetod Nedlimning
Ljusreflektans 20
Stegljudsreduktion (ISO 717-2) - ∆Lw 19 dB
Elektriskt motstånd (EN 1081) R > 109 Ohms
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Stolhjulsbelastning (ISO 4918) Ingen skada
Möbelintryck (ISO 16581) Ingen skada
Kemikalieresistens (EN 26987) Utmärkt motstånd
Värmemotstånd (i m².K / W) 0.4
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 8 mm
Intryckskänslighet 0.40 mm
Dimensionsstabilitet 0.10 %
Ftalatinnehåll Ftalatfri

DOKUMENTCENTER

I vårt dokumentcenter hittar du dokument som broschyrer, tekniska datablad och byggvarubedömningar för alla våra produkter.

BESÖK VÅRT DOKUMENTCENTER