Återvinning av löslagda/tejplimmade iD Square vinylplattor

Återvinning av löslagda/ tejplimmade iD Square

ReStart iD Square

iD Square läggs ofta löst, med tejp eller så kallat dra-loss-lim och har vartit ftalatfri sedan 2015 varför vi nu startar möjlighet att återvinna denna produkttyp. 

Hur fungerar det?

Materialet inspekteras innan beslut om återvinning fattas. Endast ftalatfria iD Square kan återvinnas och dessa produkter har en tydlig märkning på baksidan som anger ”phthalate free”. Insamlingen görs i nära samarbet med den som ansvarar för utrivningen. Vid lastning används en specialpall  som vi levererar ut till projektet utan kostnad. Efter att materialet samlats in avsynas det och mikroniseras sedan hos en extern partner. Det utvunna materialet används som råvara vid tillverkning av nya iD Square golv eller andra heterogena vinylgolv.

Vilka iD Square plattor kan vi återvinna?

  • Löslagda/tejplimmade compact- och akustikversioner från 2015 och framåt (märkta med ”phthalate free på baksidan”)

Vad vill vi INTE ha i säckarna?

  • iD Square med lim/spackel på baksidan
  • iD Square äldre än 2015 (det vill säga de saknar märkning ”phthalate free” på baksidan)
  • Knivblad, förpackningsmaterial och annat avfall

Hur gör jag?

            - typ av golvmaterial
            - baksidestryck (phthalate free)
            - uppskattad mängd material (kvm)
            - adress och kontaktperson/ansvarig för utrivningen  

  • Efter klartecken från Tarkett planeras rutiner för hantering och transport specifik för varje projekt i samråd med Tarkett och fastighetsägaren/ansvarig för utrivningen. 
  • Efter att materialet samlats in avsynas det och mikroniseras sedan hos en extern partner. 
  • Det utvunna materialet används som råvara vid tillverkning av nya iD Square golv eller andra heterogena vinylgolv.
  • Kunden kan efter förfrågan erhålla ett certifikat för mängden material som samlats in, mängd råvara och CO2-utsläpp som återvinningen sparat.
  • För varje kvadratmeter iD Square som återvinns minskar klimatutsläppen med ca 17 kg CO2.

Kontakt
För mer information om hur ReStart iD Square, kontakta din Tarkett-representant.
För mer information om beräkningar av utsläpp vid återvinning kontakta:

Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef: +46 70 300 19 12, dag.duberg@tarkett.com.
Nils Säving, miljöspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com.

Kollektioner

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".