Beskrivningstexter

Beskrivningstexter

Förslag till beskrivningstexter enligt AMA Hus

Vi har sammanställt förslag till kod, rubrik och beskrivningstext för golvmaterial från Tarkett i en Excel-fil som du kan ladda ner längre ner på sidan. Syftet med textförslagen är att se till att valt material blir korrekt föreskriven med avseende på AMA Hus-systemet samt att underlätta vid diskussioner och bedömningar av begreppet ”eller likvärdigt” genom att ange ett antal väsentliga produktegenskaper som likvärdighet kan bedömas utifrån.

Principer för textförslagen
Textförslagen tar i första hand fasta på det europaharmoniserade systemet för klassificering av golvmaterial och deras egenskaper som utarbetats inom CEN. 
Dessutom poängteras typiska och väsentliga tekniska och miljömässiga egenskaper som t ex stegljudsdämpning, elektrisk avledning, limfri montering, andelen återvunnet material, möjlighet till återvinning av golvet samt andra produktegenskaper som har väsentlig inverkan på kvalitet och livslängd t ex slitskiktets tjocklek och garnvikt. Vidare finns förslag på text som betonar den valda golvbeläggningens design och färg.   

Du kan självklart välja att endast använda delar av texten, komplettera eller modifiera textförslaget. I beskrivningstexterna finns inte färg/mönster eller artikelnummer angivet. Du måste själva ange detta istället för texten <mönsternamn>. 

Beskrivningstexterna är fördelade efter produktgrupper. Läs hela förklaringen i inledningen av Excel-dokumentet.

Har du synpunkter och kommentarer till förslagen på beskrivningstexter tar vi tacksamt emot dessa. Lämna dem till din Tarkett-representant.

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Tarkett Ateljé utställning i Stockholm
Tarkett och Note Design Studio tolkar cirkulär ekonomi i nytt showroom

Tarkett Ateljé har utformats i samarbete med Note Design Studio och har temat “Cirkulär ekonomi på riktigt”. Lokalen är tänkt som en plats för möten och samarbeten kring hållbar utveckling.