DESSO Airmaster Reflection | återvinningsbara textilgolv

DESSO Airmaster® Reflection

Vackert balanserad

DESSO AirMaster Reflection är skapad med moderna hotell och arbetsplatser i åtanke, inspirerad av japansk designfilosofi med fokus på balans, lugn och natur.

Gränserna mellan hem, hotell och arbetsplats fortsätter att suddas ut. Därför har kollektionen, som är fullt återvinningsbar, designats för att skapa ett lugn i vår hektiska tillvaro, genom ett välbefinnande inbyggt i golvets struktur. AirMaster® har ett patenterat garn som kapslar in de allra minsta, skadliga, dammpartiklarna vilket  resulterar i en mycket bättre inomhusluft.

Airmaster Reflection 4 images gallery

Rengör luften

Vikten av ren luft kan knappast överskattas. Små, osynliga partiklar och fint damm spelar en avgörande roll för luftkvaliteten på hotell och arbetsplatser och är direkt kopplade till hälsorisker. Vår sinnesnärvaro, vår känsla av välbefinnande och vår hälsa i allmänhet gynnas i hög grad av luft som är fri från föroreningar.

AirMaster-tekniken har sedan den introducerades bevisat sin effektivitet i otaliga arbetsmiljöer och  laboratorietester. De senare har visat att DESSO AirMaster® är upp till åtta gånger mer effektivt än släta golv (PM10)vad gäller att fånga upp och hålla kvar fina dammpartiklar, och minst fyra gånger så effektivt jämfört med vanliga textilgolv (PM10)2.

Bevisat effektiv luftrening

DESSO AirMaster är den första produkten i världen som fått GUI Gold Plus-märkning, den högsta ackreditering som utfärdas av Gesellschaft für Umwelt- und Innenraumanalytik (GUI), Tysklands ledande oberoende testinstitut för luftkvalitet. GUI Gold-märkningen gavs på basis av 15 upprepade tester där DESSO AirMasters utmärkta förmåga att fånga upp fint damm mättes för att säkerställa att resultaten är vetenskapligt korrekta och inte bara baseras på en enstaka prestation. Under vissa tester visade sig DESSO AirMaster vara upp till 20 gånger effektivare3 i att fånga upp och hålla kvar fint damm än släta golvbeläggningar.

Taktila Zen-mönster

Med DESSO AirMaster Reflection kan du skapa Zenliknande sandmönster på golvet. Denna distinkta komposition har uppnåtts genom att kombinera ett texturerat neutralt, eller mörkare, ytskikt med böjda subtila linjer och en kontrasterande eller komplementfärgad botten. Flerskiktsdesignen gör det möjligt att experimentera med linjer, texturer och färger för att skapa visuellt lugnande miljöer. Kollektionen finns i nio nyanser.

Upptäck AirMaster® Reflection

DESSO Airmaster® Reflection

DESSO AirMaster® Reflection har inspirerats av den japanska designfilosofin kring balans, lugn och natur och har välbefinnande inbyggt i golvets struktur.

Hållbarhetsfakta

DESSO AirMaster Reflection är Cradle to Cradle®-certifierad på silvernivå och tillverkad med 100 % grön energi.

Airmaster Reflection credentials

          

Bildgalleri

Färger

image
  1. Världshälsoorganisationens, WHO, riktlinjer för luftkvalitet för partiklar, global uppdatering 2005.
  2. Baserat på tester utförda av GUI med DESSO AirMaster® jämfört med ett standardgolv och jämfört med ett strukturerat öglat textilgolv av standardtyp (medianvärden).
  3. Mätningarna utförs vid en höjd av 80 cm och 110 cm (i andningszonen).
  4. ISO 16000-testanalys enligt AgBB-utvärderingsschema 2010 och i enlighet med GUT:s utsläppskriterier