Origin Collection | DESSO Recharge & Retrace header

Made to be remade – DESSO Recharge & Retrace

Vårt cirkulära klimatavtryck

Det vackra med det cirkulära. DESSO Recharge- och Retrace är resultatet av en holistisk designprocess. Här har den cirkulära idén ”Made to be remade” inspirerat till både struktur och mönster och återspeglar det taktila vackra i naturen.

Att göra bra saker för människa och planet innebär att vi tar verkliga steg framåt för att minska utsläppen av växthusgaser som koldioxid, vilket är en stor bidragande faktor till den globala uppvärmningen.

Tarketts ambitioner att bli fullt cirkulära gör det möjligt för oss att ta dessa steg. Som den enda tillverkaren av textilplattor med ett slutet återvinningssystem begränsar vi användningen av jungfruliga råmaterial vid tillverkningen och undviker vanliga koldioxidalstrande alternativ, som förbränning och deponi, när produkten är uttjänt.

DESSO Origin Circular Carbon Footprint

Marknadens lägsta totala klimatavtryck

Från allra första början vid utvinningen av råmaterial genom tillverkning, installation, användning och återvinning har vi ett ansvar att för att ta golvet till nästa steg i sin livscykel, om och om igen.

Vårt slutna system säkerställer att våra textilplattor har det lägsta cirkulära koldioxidavtrycket* i Europa – minst 6 gånger lägre** än våra konkurrenters totala klimatavtryck.

Made to be Remade

DESSO Recharge- och Retrace är cirkulära produkter. Det är kollektioner som har utformats för att kunna demonteras och dess komponenter återvinnas till råmaterial för nya textilplattor, vilket vi kan göra i vår egen återvinningsanläggning. Resultatet; textilplattor med taktil känsla och vacker textur som tack vare teknisk expertis kan få ett nytt liv efter detta.

DESSO

Making conscious choices. For people and planet.

Tarkett Human-Conscious Design TM

Kollektionerna

Designen består av oregelbundna mönster och texturer som lyfter det vackra med det cirkulära. Och uppmanar till eftertanke.

 

DESSO Recharge

DESSO Recharge leder tankarna till den återvunna kalken i EcoBase-baksidan.

DESSO Retrace

Designen hos DESSO Retrace har inspirerats av själva återvinningsprocessen för textilplattor.

Färger

DESSO Recharge- och Retrace delar samma palett om 20 färger och bjuder in till vackra färg- och mönsterkombinationer.

DESSO Origin Circular Recharge Retrace Colour Overview

Bildgalleri

* För textilplattor med EcoBase-baksida med PA6-garn, i enlighet med EPD (Environmental Product Declaration) S-P-05827 externt verifierad av Bureau Veritas, baserat på det totala klimatavtrycket (modulerna A–D) med cirkulär återvinning i ett slutet kretsloppsscenario.

** Jämförelse av EPD S-P-05827 med det totala klimatavtrycket (modul A–D) för var och en av de 19 textilplattornas EPDer som finns tillgängliga på internet (maj 2022) för konkurrenter med produktionsanläggning i EU+Storbritannien, i produktviktsintervallet 600–699 g, polyamidgarn och förbränning som ett scenario vid livscykelns slut.

Du kanske också är intresserad av

Återvinning av textil
Återvinning av textilgolv

Tarkett har utvecklat en ny teknik i samarbete med Aquafil som gör det möjligt att separera garnet från resten av textilplattan.

Tarkett - DESSO Ecobase
DESSO EcoBase®

Tarkett DESSO EcoBase® är namnet på vår återvinningsbara och Cradle to Cradle Guld-certifierade baksida för textila plattor. 

DESSO Carpet Rolls
ECONYL® - Återvunnet garn

Econyl®-garn är tillverkat av 100 % återvunnet nylon från t ex gamla fiskenät. Detta används i de flesta textila plattor från DESSO.