representation of fine dust in the air, small particulates that are harmful for our health and wellbeing

Indoor Air Quality

Textilgolv

A Space to Breathe

Vi lever och andas på en levande planet. Därför strävar vi hela tiden efter att skydda den luft vi andas in.

Genom vårt åtagande och engagemang för Tarketts Human-Conscious Design arbetar vi aktivt med att skapa golv som är bra för både människan och planeten, samtidigt som vi hela tiden försöker hitta lösningar på några av dagens största utmaningar. 

De skadliga effekterna av findamm

Luftföroreningar utgör en växande risk för människors hälsa, såväl inomhus som utomhus. Människor tillbringar i genomsnitt 90% av sin tid inomhus och tar cirka 25 000  andetag varje dag, ändå är nivåerna av luftföroreningar 2 till 5 gånger högre i de flesta byggnader än utomhus. Små, osynliga partiklar, stoftpartiklar, även kallade partikelföroreningar eller fint damm, spelar en avgörande roll för luftkvaliteten i bostäder och på arbetsplatser, och är direkt kopplade till hälsorisker.

Meanwhile, air pollutants are 2 to 5 times higher in most buildings, than outdoors

Inomhusluften innehåller skadliga partiklar (PM), mikroskopiska partiklar av damm och smuts som är tillräckligt små för att andas in djupt ner i lungorna. Partiklarna delas in i två storlekskategorier, PM10 och PM2.5, som båda kan leda till andningsproblem och allergiska reaktioner. De kan också påverka hjärtat och lungorna, vilket orsakar allvarliga fysiologiska problem.

Att vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten på inomhusluften är viktigt för människors hälsa och välbefinnande, både nu och i framtiden. Vår sinnesfrid, vårt välbefinnande och vår allmänna hälsa gynnas avsevärt av luft som är fri från föroreningar.

Design

Textilgolv är ett populärt val på arbetsplatsen eftersom de både hjälper till att absorbera ljud, förbättra luftkvaliteten och samtidigt skapar en välkomnande miljö. Det finns också ofta mindre stoftpartiklar (eller fint damm) i rum klädda med textilgolv. 

DESSO AirMaster® bidrar ytterligare till att förbättra inomhusluftens kvalitet för de anställda. Tekniken bakom AirMaster bygger på ett patenterat garn som kapslar in damm och partiklar åtta gånger mer effektivt än släta golv och fyra gånger mer än andra textilgolv . Fint damm (<10 μm) fångas upp och sitter kvar i de fina trådarna i DESSO AirFilters, medan grövre fint damm (>10 μm) fångas i de tjockare trådarna i DESSO DustCollectors. Mattans unika struktur förhindrar att dammet blir luftburet igen när det en gång har fångats upp. AirMaster renar luften för människors och miljöns hälsa och välbefinnande och ger oss utrymme att andas.

Reduced amount of fine dust in the breathing zone when using DESSO AirMaster carpet tiles compared to smooth floors

Material

Alla våra beslut för design har sin grund i Cradle to Cradle och med åtanke i produktens livscykel. Det betyder att vi begränsar användningen av nya råvaror genom att återvinna värdefulla resurser som annars skulle ha gått till spillo, och vi är medvetna om att vi står ansvariga för hela livscykeln för varje material vi arbetar med. Samtidigt som vi designar för funktionalitet och estetik designar vi också för cirkularitet – för att våra golv ska kunna leva i många år framöver.

Våra textilplattor består av två nyckelkomponenter, garn och en fullt återvinningsbar EcoBase-baksida, som kan sättas ihop lika snyggt och enkelt som de senare kan tas isär. Som en del av vårt kontinuerliga arbete med att minska vårt cirkulära koldioxidavtryck är vi stolta över att kunna presentera en ny och förbättrad EcoBase-baksida, där en ny biobaserad ingrediens ersätter en huvudingrediens med petroleumbaserat innehåll.

DESSO Carpet tiles, yarn and EcoBase backing

Vårt cirkulära koldioxidavtryck

Genom ett holistiskt synsätt på design och noggrant utvalda material säkerställer vårt slutna kretslopp att våra textilplattor har ett imponerande lågt cirkulärt koldioxidavtryck – ett avtryck som vi tillsammans med partners och kunder kontinuerligt arbetar med att minska ytterligare.

DESSO AirMaster Earth Circular Carbon Footprint

Upptäck våra DESSO AirMaster-kollektioner

AirMaster

DESSO AirMaster kombinerar innovation och hög prestanda med formstark design för att skapa hälsosamma miljöer på kontor, skolor och andra offentliga byggnader.

AirMaster Earth

DESSO AirMaster Earth har ett organiskt mönster där alla färger flätas in i en svart garntråd, vilket skapar en snygg kontrast och ett taktilt visuellt uttryck.

AirMaster Sphere

AirMaster Sphere tillför värme till arbetsplatsen tack vare ett handgjort rustikt uttryck, inspirerad av naturliga material och element.

AirMaster Reflection

DESSO AirMaster Reflection är inspirerad av japansk designfilosofi som bygger på balans, lugn och natur.

AirMaster Gold

Med Cradle to Cradle® Gold-certifiering och samma unika förmåga som övriga Airmaster att fånga in de minsta dammpartiklar, bidrar kollektionen till en hälsosammare arbetsplats och banar väg för en hållbar framtid.

Desert AirMaster

Inspirerad av naturen, har DESSO Desert AirMaster ett diffust mönster som ger en känsla av marmor.

Relaterat innehåll

colourful and modern communal workspace showcasing the DESSO AirMaster three complementary designs
DESSO AirMaster®

På Tarkett strävar vi hela tiden efter att bidra till människors hälsa och välbefinnande genom att förbättra luftkvaliteten inomhus.

contemporary workspace interior style with matching colour palette for floors and acoustic walls
Tarketts samarbete med BAUX

Drivna av gemensamma värderingar för välmående och miljöansvar förenas BAUX och Tarkett här i en harmoniserad färgpalett.

Fotnoter:

1 Source: https://www.asthmaandlung.org.uk/how-your-lungs-work

2 US Environmental Protection Agency

3 Based on GUI test report AirMaster® 090225-01 DF with DESSO AirMaster® versus a standard smooth floor and versus standard structured loop pile carpet (median values).

4 AirMaster Earth: According to the Environmental Product Declaration (EPD) S-P-08559 - AirMaster® externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.

5 Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration (EPD) S-P-11790 – DESSO AirMaster Classic, S-P-11675 – DESSO AirMaster Earth, and S-P-11798 – DESSO AirMaster Sphere, externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.