Tarketts historia

Tarketts historia

Vår historia

Tarkett är idag ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder.

Ursprunget till Tarkett kommer dels från Sverige och Frankrike men även från andra delar av världen och präglas av ett starkt industriellt entreprenörsskap, en tidig tro på internationalisering och ett brinnande intresse för alla slags golvmaterial.

Genuint hantverk sedan 1886

Tarketts historia i Sverige började i slutet av 1800-talet på ett litet snickeri i Malmö där massiv stavparkett tillverkades. Så småningom flyttades produktionen till norra Skåne och 1938 introducerades den s k Lindermanbrädan där de massiva parkettstavarna sammanfogades till längre brädor vilket förenklade läggningen. Några år senare uppfanns ”lamellbrädan” vars konstruktion fortfarande är grunden för gällande Europanorm för parkettgolv. Produktionen av Tarketts trägolv sker idag i flera länder, även om verksamheten till stor del fortfarande är koncentrerad till den lilla orten Hanaskog i nordöstra Skåne.

En plastmatta vid namn Tarkett

Under 1940-talet utvidgades verksamheten med tillverkning av plastplattor i den nyförvärade fabriken i Ronneby. 1947 lanserades den första plastplattan som marknadsfördes under namnet Tarkett. Såsmåningom introducerades även väggmattor och mönstrade vinylgolv för hemmiljö. På 70-talet tog Tarkett som första golvföretag bort all asbets ur produktionen. Tillverkningen av plastgolv sker fortfarande i Ronneby och härifrån levereras idag homogena plastgolv av högsta kvalitet till sjukhus, skolor, sportanläggningar, äldreboenden, butiker och andra offentliga miljöer världen över.

Internationell expansion

På 1970-talet övertog Swedish Match samtliga aktier i Tarkett AB. Willi Senn utsågs till VD och 1976 uppgick omsättningen till 400 miljoner kronor. Den internationella expansionen fortsatte och på 1980-talet var Tarkett redan ett av världens största golvföretag. Tarkett förblev ett svenskt företag fram till i början av 1990-talet. Redan på den tiden kom ca 90% av omsättningen från marknader utanför Sverige. I slutet av 1997 bildades nuvarande Tarkett genom en sammanslagning av Tarkett AG (då noterat på Frankfurt-börsen) och franska Sommer Alliberts golvdivision. Ursprunget till Sommer bildades 1887 i Trelinum i Belgien där golv började tillverkas med baksida av tjärpapp.

Tarkett är idag ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder. Tarketts huvudkontor ligger i Paris. Ursprunget till Tarkett kommer dels från Sverige och Frankrike men även från andra delar av världen och präglas av ett starkt industriellt entreprenörsskap, en tidig tro på internationalisering och ett brinnande intresse för alla slags golvmaterial.

Du kanske också är intresserad av

Bild på Tarkett, kotte med alla golvmaterial
En svårslagen kunskap om golv

Vi vill ta ett starkt miljöansvar och tillverka golv som fungerar väl i ett modernt kretsloppssamhälle utan att ge avkall på design och funktion. Vi samarbetar med internationella