Löslägga plastmatta för bättre ekonomi och miljö!

Löslägga plastmatta för bättre ekonomi och miljö!

Löslägga plastmatta

”Golvbytet gick dubbelt så fort”
”Golvläggarna fick en bättre arbetsmiljö”

 

Låt ekonomi och miljö få bestämma - Löslägg!

Golv behöver inte alltid limmas mot underlaget! I över 25 år har Tarkett visat att lösläggning fungerar och ger både miljömässiga och ekonomiska vinster.

Miljövinster

Tarkett Lösläggning är återvinningsbart och direkt anpassat till Golvbranschens återvinningssystem (som startades av Tarkett men idag omfattar hela branschen). När golven ska bytas lyfts de lätt ut och skickas för återvinning till Ronneby. Utan lim får golvläggare och boende en bättre inomhusmiljö att visas i.

Inget lim - Bättre arbetsmiljö för golvläggaren

Tarkett Lösläggning är återvinningsbart och direkt anpassat till Golvbranschens återvinningssystem (som startades av Tarkett men idag omfattar hela branschen). När golven ska bytas lyfts de lätt ut och skickas för återvinning till Ronneby. Utan lim får golvläggare och boende en bättre inomhusmiljö att visas i.

  • Bättre inomhusmiljö

Den naturliga avluftningen mellan matta och underlag minskar risken för eventuella fuktproblem.

  • Minimala städkostnader

De flesta plastgolv från Tarkett har en speciell yta av polyuretan (PUR), som gör att smutsen har svårt att fästa.

 

Enklare, snabbare och mer lönsamt i samband med renoveringar.

Med lösläggning:

  • minskas framtida golvkostnader
  • döljs mindre ojämnheter i undergolvet
  • underlättas undergolvsarbetet och underlaget behöver inte göras om vid kommande renoveringar
  • enklare installation spar tid och pengar
  • boende kan snabbt flytta in och kostnader för ersättningslokaler kan undvikas

Garanti

Tarkett garanterar att löslagda golv återtas för återvinning när de är uttjänta.

 

Stort golvsortiment för lösläggning

I Tarketts stora sortiment finns flera produkter som kan lösläggas, ett brett utbud av färger och mönster som kan ge spännande designmöjligheter. Nordic Stabil är en produkt som är speciellt utvecklad för lösläggning i offentlig miljö. Klarar att läggas direkt på betong med högst 94% RF Nordic Stabil.

 

För avancerad lösläggning.

Tarkolay underlagsmatta är ett komplement till de övriga produkterna i Tarkett Lösläggning, utvecklad för avancerad och problemlösande lösläggning vid fukt i undergolvet.

Tarkolay underlagsmatta läggs löst direkt på undergolvet. Därefter limmas något av Tarketts homogena eller heterogena plastgolv mot Tarkolay.  Resultatet blir en dimensionsstabil flytande konstruktion med naturlig avluftning.

Fler designmöjligheter!
Tarkolay gör det möjligt att löslägga nästan hela Taketts sortiment av plastgolv! Med ett stort urval av färger och mönster blir till och med viss mönsterläggning möjlig! 

Löser fuktproblemen!
Limmade golv på underlag med hög fukthalt kan lätt ge upphov till sk sjuka-hus-problem. Fukt i betonggolv har höga PH-värden och angriper därför limmet, som i sin tur påverkar golvmaterialet. Ett resultat av detta blir höga halter av illaluktande emissioner.

Tarkolay löser dessa problem! Tarkolay är fuktbeständig och kan genom sin konstruktion åstadkomma en avluftning mellan golvmaterial och undergolv. Tarkolay klarar höga fukthalter ända upp till 96% RF!

Enklare renoveringar!
När det är dags för renovering är Tarkolay förberett för återvinning. Inga lim- eller undergolvsrester finns kvar på baksidan. Hela konstruktionen lyfts lätt ut och skickas till återvinning! Ett nytt golv kan installeras omgående. Inget undergolvsarbete behövs!

Hoppas att vi har lyckats övertyga dig!