Med en cirkulär ekonomi kan vi halvera industrins utsläpp. Debattartikel i GP av Circular Sweden. 20/06/30

Med en cirkulär ekonomi kan vi halvera industrins utsläpp. Debattartikel i GP av Circular Sweden. 20/06/30

Debatten om en nystart för Sverige efter coronakrisen är i full gång. Det som behövs är en nationell strategi för en cirkulär ekonomi som innebär åtgärdsförslag för hur vi bättre designar återanvänder och återvinner produkter. Det är en nödvändig omställning både för att spara pengar och kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser, skriver bland andra Anders Wijkman, ordförande, Circular Sweden.

Många förslag på investeringar har presenterats för att möta klimatkrisen, såsom satsningar på järnväg och bioraffinaderier. Många av förslagen är bra, både för klimatet och för att generera nya jobb. Men ett perspektiv borde lyftas fram i mycket större utsträckning – det cirkulära. Linjära materialflöden skulle bytas mot cirkulära.

Läs artikeln i sin helhet här. Länk till Göteborgs-Posten.