Ny EPD för Tarketts linoleum – nu med klimatbesparing i A1-A3

Ny EPD för Tarketts linoleum – nu med klimatbesparing i A1-A3

Ny EPD visar lägst CO2-utsläpp i branschen för Tarketts linoleum 2,5 mm

En ny EPD (Environmental Product Declaration) har tagits fram för Tarketts linoleumgolv. EPD:n visar att Tarketts linoleum 2,5 mm har ett negativt koldioxidutsläpp under ”Cradle to Gate” dvs A1-A3, vilket innefattar nettoutsläppen från råvarorna, deras transport till vår fabrik och själva golvtillverkningen. Med ett värde på -0,585 kg C02 ekv/m2 i Global Warming Potential (GWP) har produkten lägst koldioxidutsläpp bland alla linoleumgolv på marknaden*.

Den nya EPD:n för Tarketts linoleumgolv är utformad enligt EN 15804+A1 och är av typen cradle-to-grave, beräknad med en brukstid på 1 år och med koldioxidbindning inkluderad. Det totala livscykelvärdet för Tarketts linoleum 2,5 mm är 2,75 kg C02 ekv/m2 GWP (A1 – D) vilket är lägst i branschen för denna produktkategori*.

Några av anledningarna till att produkten får ett negativt koldioxidutsläpp är att Tarketts linoleum består till 85 % av naturliga råvaror där ca 2/3 är förnybara såsom linolja, harts (från tall), trä- och korkmjöl samt juteväv. Ca 10 % av produkten består även av återvunnen linoleum. På Tarketts linoleumfabrik i Narni, Italien har vi dessutom gjort flera klimatsmarta investeringar. Till exempel ett värmeväxlarsystem som återanvänder värme från de stora ugnarna, en biomassakokare som producerar varmvatten för att hetta upp ugnarna samt användning av solceller. Fabriken producerar 34 % egen energi och den el som köps in kommer från förnybara energikällor. Det finns också ett slutet vattensystem för återanvändning av vatten samt ett system för insamling av regnvatten.

EPD-certifieringen utfärdades av UL Environment i oktober 2020. Läs mer på www.ul.com
Ladda ner EPD:n här.

*Att tänka på vid jämförelser av EDP:er. Den redovisade klimatpåverkan från en produkt påverkas av vilka avgränsningar, antaganden och databaser som använts i EPD:n.

Kontakt:
Vid frågor om Tarketts EPD:er, kontakta vår nordiska hållbarhetsavdelning:
Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef: +46 70 300 19 12, dag.duberg@tarkett.com
Nils Säving, miljöspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com

Du kanske också är intresserad av...

återvinning av linoleumgolv
Återvinning av utrivna linoleumgolv

Nu blir vi först i Norden med att samla in utrivna linoleumgolv för att använda som råvara vid produktionen av nya golv

EPD - Frågor och svar
EPD - Frågor & Svar

Frågor och svar om EPD:er