linoleumgolv

Återvinning av utrivna linoleumgolv

ReStart Linoleum

Tarkett lanserar ett nytt system för återvinning av gamla linoleumgolv

Nu blir vi först i Norden med att samla in både utrivna linoleumgolv och installationsspill från linoleumgolv för att använda som råvara vid produktionen av nya golv. I vår fabrik i Italien har vi utvecklat teknik för att återvinna utrivna linoleumgolv. Materialet finfördelas och baksidan av jute tillsammans med rester av lim och spackel separeras och används lokalt som bränsle. Resten av materialet nyttjas som fyllmedel vid tillverkning av ny linoleum.

Utsläppen minskar med 5,4 kg CO2ekv per kvadratmeter återvunnet golv (ca 1,8 kg/kg material) enligt Tarketts beräkningar. Kontakta Tarketts Nordiska hållbarhetsavdelning för mer info om beräkningar av utsläpp vid återvinning.

ReStart Linoleum innebär att vi kommer kunna ta tillbaka alla våra linoleumgolv i framtiden men även att vi redan idag kan ta tillbaka gamla linoleumgolv från Tarkett som rivs ut idag.  

CO2-negativ “Cradle to Gate” (A1-A3)
Tack vare de förnybara råvarorna i Tarketts linoleum och satsningen på klimatsmarta lösningar vid vår fabrik i Italien har Tarketts linoleum mycket låg klimatpåverkan. Nettoutsläppen av växthusgaser från råvaror, transporten till vår fabrik och själva golvtillverkningen blir till och med negativa för vår 2,5 mm linoleum.
 

Hur fungerar det?

Materialet inspekteras och analyseras innan beslut om återvinning fattas. Endast Tarketts linoleumgolv kan återvinnas. Insamlingen görs i nära samarbete med fastighetsägaren och typen av lastbärare anpassas efter projektets storlek. Tarkett står för transporten till Narni där materialet granuleras och används som fyllmedel vid tillverkning av nya linoleumgolv.

Vilka golv tar vi emot?

 • Utrivna linoleumgolv från Tarkett oavsett ålder, tjocklek och typ (kompakt/akustik).

Vad vill vi INTE ha?

 • Linoleumgolv från andra tillverkare (oavsett typ).

Hur gör jag för att återvinna gamla linoleumgolv?

 • Kontakta en Tarkett-säljare i god tid (minst 4 veckor) innan materialet skall rivas ut.
 • Tarkett behöver information om: 
  •    typ av golvmaterial
  •    uppskattad ålder
  •    uppskattad mängd material (kvm)
  •    adress och kontaktperson/ansvarig för utrivningen  

 • Vid osäkerhet om golvet fabrikat så görs en besiktning på plast av Tarkett alternativt så skickas en provbit av det material som ska rivas ut till Tarkett för identifiering. När vi fastställt att golvet är Tarketts beslutar vi tillsammans med er när upphämtning ska ske. 

 • Tarkett står för transporten till Narni där materialet granuleras, tvättas och används som råvara i nya golv med lika hög kvalitet som jungfrulig råvara.

 • Enligt Tarketts beräkningar så minskar utsläppen med 5,4 kg CO2ekv per kvadratmeter återvunnet golv (ca 1,8 kg/kg material). Kontakta Nordiska hållbarhetsavdelningen för mer info om beräkningar av utsläpp vid återvinning.

Kontakt

För mer information om hur ReStart installationsspill linoleum fungerar, kontakta din Tarkett-representant.
För mer information om beräkningar av utsläpp vid återvinning kontakta:

Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef: +46 70 300 19 12, dag.duberg@tarkett.com.
Nils Säving, miljöspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com.

Relaterade artiklar

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Ny EPD för Tarketts Linoleum
Ny EPD för Tarketts linoleum – nu med klimatbesparing i A1-A3

En ny EPD (Environmental Product Declaration) har tagits fram för Tarketts linoleumgolv. EPD:n visar att Tarketts linoleum 2,5 mm har ett negativt koldioxidutsläpp under ”Cradle to Gate” dvs A1-A3.

EPD - Frågor och svar
EPD - Frågor & Svar

Frågor och svar om EPD:er

Återvinning av installationsspill linoleumgolv
Återvinning av installationsspill från linoleumgolv

Som första tillverkare i Norden samlar vi in installationsspill från linoleumgolv för att använda som råvara vid produktionen av nya golv