återvinning av linoleumgolv

Återvinning av installationsspill från linoleumgolv

ReStart Linoleum

Tarkett lanserar ett nytt system för återvinning av linoleumgolv

Nu blir vi först i Norden med att samla in både utrivna linoleumgolv och installationsspill från linoleumgolv för att använda som råvara vid produktionen av nya golv. I vår fabrik i Italien har vi utvecklat teknik för att återvinna produktions- och installationsspill. Materialet finfördelas och baksidan av jute separeras och används lokalt som bränsle. Resten av materialet används som råvara i nya golv och ersätter jungfrulig råvara. Förutom den linoleum vi säljer idag så kan vi även ta tillbaka och återvinna äldre linoleumgolv från Tarkett.

För varje kilo installationsspill som vi kan återvinna minskar utsläppen med ca 2,3 kg CO2. Insamlingen sker inom ramen för Tarketts ReStart®-program och gäller alla Tarketts linoleumgolv. 

Hur fungerar det?

Installationsspillet från Tarketts linoleumgolv samlas in och läggs i vita storsäckar och hämtas för transport till vår fabrik i Ronneby för vägning och packning. Insamlingen gäller installationsspill från både kompakta golv och golv med akustikbaksida. Därefter skickas materialet till vår linoleumfabrik i Narni, Italien där det bearbetas för att kunna återgå i produktionen. Tarkett ReStart® är en kostnadsfri tjänst för dig som kund. Vi står för insamlingssäckar, hämtning och transporter.

Vilken typ av spill tar vi emot?

 • Installationsspill från alla typer av linoleumgolv från Tarkett oavsett tillverkningsår (även Tarketts akustik- och ESD linoleum).
 • Blanda inte olika färger/referenser i samma säck. Vid jobb med flera olika färger kan varje färg läggas var för sig i de mindre transparenta ReStart säckarna som sedan läggs i den vita storsäcken.

Vad vill vi INTE ha i säckarna?

Hur gör jag?

 • Kontakta en Tarkett-säljare om du behöver mer information om ReStart.
 • Beställ ett metallstativ (art.nr 1250995) och speciella vita storsäckar (art.nr 1250998) från Tarketts kundservice (telefon: 0771-10 10 20) där installationsspillet ska läggas. 
 • Kompakt linoleum och linoleum med akustikbaksida ska sorteras i separata säckar. Olika färgreferenser ska också sorteras separat. Vi tar endast installationsspill från Tarketts linoleum.
 • För att inte blanda olika färger i storsäcken kan spill av olika färger läggas de mindre säckar som används i GBR-systemet. Dessa säckar kan sedan läggas i den vita storsäcken.
 • Vid insamlingen, ställ säcken på en vanlig lastpall. Använd gärna metallstativet för att hålla upp säcken. Knyt ihop säcken i toppen när den är full (så slipper den fungera som allmän sopsäck). 
 • När säckarna med linoleumspill är fulla, kontakta Tarkett Ronneby för kostnadsfri hämtning av säckarna, 020-52 91 11 eller 0457- 71141. 
 • Ange företagsnamn, adress, antal kollin och gärna en projektreferens.
 • Du får sedan ett fraktdokument mailat/faxat till dig. Detta måste sättas fast säkert på kollit (stoppa det i befintlig plastficka på säcken eller tejpa fast ordentligt).
 • Metallstativet kan sitta kvar när pall/säck skickas tillbaka till Tarkett men du kan även välja att behålla det och använda det igen om säcken verkar stå stadigt.
 • Storsäckarna transporteras till Tarkett i Ronneby, vägs in och lastas om för effektivare transport till vår linoleumfabrik i Narni. Itailen.
 • Spillet mals ner och jute baksidan separeras och används lokalt som bränsle. Resten av materialet blandas med nya råvaror för tillverkning av nya golv. 
 • För varje kilo spill som vi kan återvinna minskar vi klimatutsläppen med ca 2,3 kg CO2.
 • Behöver du beställa nya säckar eller stativ kontakta Tarkett Kundservice. 

Kontakt

För mer information om hur ReStart installationsspill linoleum fungerar, kontakta din Tarkett-representant.
För mer information om beräkningar av utsläpp vid återvinning kontakta:

Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef: +46 70 300 19 12, dag.duberg@tarkett.com.
Nils Säving, miljöspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com.

Relaterade artiklar

Ny EPD för Tarketts Linoleum
Ny EPD för Tarketts linoleum – nu med klimatbesparing i A1-A3

En ny EPD (Environmental Product Declaration) har tagits fram för Tarketts linoleumgolv. EPD:n visar att Tarketts linoleum 2,5 mm har ett negativt koldioxidutsläpp under ”Cradle to Gate” dvs A1-A3.

EPD - Frågor och svar
EPD - Frågor & Svar

Frågor och svar om EPD:er