Ett steg mot ett fossilfritt samhälle

Ett steg mot ett fossilfritt samhälle - nya iQ Natural

I nya iQ Natural ersätts traditionell fossil råvara av bio-attribuerad vinyl och biobaserad mjukgörare. Tillsammans med den nyligen lanserade tvättprocessen för gamla golv och Tarketts teknik för återvinning representerar iQ Natural en helt ny generation vinylgolv. Utsläppen av växthusgaser är 60 % lägre än hos traditionella homogena vinylgolv och varje kvadratmeter som används bidrar till omställningen till ett cirkulärt fossilfritt samhälle.

Den första versionen iQ Natural lanserades redan 2009 med en biobaserad mjukgörare. I denna nya version har vi tagit ytterligare steg för att minska klimatpåverkan. Räknat på hela livscykeln ger nya iQ Natural 60 % lägre utsläpp* av växthusgaser jämfört med traditionella homogena vinylgolv. Varje kvadratmeter som används bidrar till ett skifte från fossil till förnybar råvara.

Nya iQ Natural 60 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med traditionella homogena vinylgolv*

*Baserat på en jämförelse med en generisk EPD (Environmental Product Declaration) för homogena vinylgolv från ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturers’ Institute).

Ekodesign

Ekodesign för en hållbar cirkulär omställning
iQ Natural är liksom övriga iQ-kollektioner producerad i Sverige och uppskattad i offentliga miljöer världen över för sina goda funktions- och designegenskaper. Golvet går utmärkt att återvinna och behåller sina tekniska och estetiska egenskaper även efter åtskilliga återvinningscykler.  
Ekodesign handlar också om att välja rätt råvaror och vi strävar efter att öka mängden återvunnet innehåll i våra produkter. Ett annat viktigt steg är skiftet från fossilbaserad råvara till andra alternativ.

Den fossila råvaran ersätts av biomassa
iQ Natural är världens första golv med BIOVYN™, bio-attribuerad vinyl från INOVYN. Den ersätter den fossila råvaran med förnybar biomassa från skogsavfall, enligt principerna för massbalans.

BIOVYNTM tillverkas i ett produktionssystem som använder förnybar råvara parallellt med fossil råvara. Av tekniska orsaker blandas de två råvarorna i systemet, men den biobaserade delen ”attribueras”, det vill säga hänförs bokföringsmässigt till en specifik slutprodukt. Attribueringen genom hela tillverkningskedjan är kontrollerad av en tredje part, RSB (Roundtable  on Sustainable Biomaterials).

Massbalansprincipen möjliggör en grön omställning inom befintlig industriell infrastruktur, utan att kräva resursintensiv utbyggnad av nya produktionsanläggningar. Det är ett viktigt verktyg för att driva på utvecklingen mot ett klimatneutralt samhälle. För varje kvadratmeter som används, bidrar iQ Natural till övergången från fossila till förnybara råvaror utan att prestanda och tekniska egenskaper påverkas.

Dessutom kan ett använt iQ Natural-golv tas tillbaka och återvinnas till nya golv och på så sätt få nytt liv. 

RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) är en global oberoende organisation som driver utveckling av en ny bioekonomi genom hållbarhetslösningar, certifieringar och samarbetspartnerskap. Under utvecklingen av iQ Natural har vi haft ett nära samarbete med RSB som oberoende part.

Koldioxidneutral produktion

Vår anläggning i Ronneby där iQ Natural produceras, har sedan många år använt fossilfri el. Under 2019 skedde omfattande investeringar, delfinansierade av det svenska regeringsinitiativet Klimatklivet, för att reducera beroendet av fossila bränslen för att producera värme.

Två oljepannor ersattes av elektriska motsvarigheter vilket ger en uppskattad minskning av växthusgaser på nästan 4 000 ton koldioxid årligen. De små resterande utsläppen som uppstår under elkraftproduktionens livscykel, t ex byggnation av kraftverk, klimatkompenseras av Tarkett.*

Detta gör produktionen av iQ Natural koldioxidneutral. 

* Tarkett stöder nationalparken Tambopata-Bahuaja för att öka medvetenheten om REDD+ projekt, agera mot klimatförändringar, öka biodiversitet samt stötta ansvarsfullt jordbruk och social rättvisa.
 

Sluter cirkeln

Återvinning är en hörnsten inom cirkulär ekonomi – ett effektivt sätt att spara på jordens resurser, minska avfallsberget och minimera utsläpp av växthusgaser.

Det krävs mindre energi att återvinna ett material jämfört med att tillverka det från grunden av jungfrulig råvara. Till exempel sparas 2 kg CO2 för varje kilo installationsspill från vinylgolv som återvinns enligt Svenska Miljöinstitutet, IVL.

Tarkett ReStart®
Genom Tarkett ReStart®, ett program för att ta tillbaka och återvinna våra produkter, driver vi återvinningssystem över hela Europa där spill vid installationer av vinylgolv samlas in och skickas till våra återvinningscentraler. I Sverige gör vi det i samarbete med hela golvbranschen inom ramen för GBR Golvåtervinning.

Under 2019 samlade vi in 466 ton installationsspill i Norden som återvanns och användes som råvara för motsvarande 115 000 kvadratmeter nya Tarkettgolv, vilket sparade 700 ton koldioxid.
För att effektivt kunna återvinna installerade vinylgolv har Tarkett nyligen lanserat en unik industriell tvättprocess. Genom denna kan utrivna iQ Natural-golv rengöras från lim och spackel och sedan omvandlas till granulat av samma kvalitet som nyproducerad råvara.

 

iQ Natural – ett bra  val under hela livscykeln

Tarkett iQ NAtural miljö

Hur fungerar massbalans?

Den första versionen av iQ Natural lanserades redan 2009 med en förnybar mjukgörare, baserad på ricinolja. Detta lade grunden för ett utvecklingsarbete som tagit oss ytterligare ett steg på väg mot en hållbar framtid. Resultatet är en ny generation iQ Natural - världens första golv med BIOVYN™, bio-attribuerad vinyl från INOVYN. Den ersätter den fossila råvaran med förnybar biomassa från skogsavfall, enligt principerna för massbalans. 

Bio-attribuerad
Bio-attribuerad betyder att ett material baseras på förnybar råvara enligt massbalansprincipen. Det är tillverkat i ett produktionssystem som använder förnybar råvara parallellt med fossil råvara. Av tekniska orsaker blandas de två råvarorna i systemet, men den biobaserade delen ”attribueras”, det vill säga hänförs bokföringsmässigt till en specifik slutprodukt. Attribueringen genom hela tillverkningskedjan är kontrollerad av en tredje part, RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials). Massbalansprincipen möjliggör en grön omställning inom befintlig industriell infrastruktur, utan att kräva resursintensiv utbyggnad av nya produktionsanläggningar. Det är ett viktigt verktyg för att driva på utvecklingen mot ett klimatneutralt samhälle. För varje kvadratmeter som används, bidrar iQ Natural till övergången från fossila till förnybara råvaror utan att prestanda och tekniska egenskaper påverkas. Dessutom kan ett använt iQ Natural-golv tas tillbaka och återvinnas till nya golv och på så sätt få nytt liv.

Design som inspirerats av naturen

Naturens olika uttryck har varit vår inspiration till iQ Naturals färgsättning 

Den nya kollektionen består av 35 färger i fem färgfamiljer – Dusk, Dawn, Crisp, Radient och Relief. Tillsammans utgör de en finstämd blandning av ton-i-ton nyanser och neutraler, valda för att skapa vackra och funktionella interiörer. 

Det nya mönstret Natural Flakes med sina mjuka kontraster kompletterar kollektionens i övrigt lugna mönsterbild och kan användas för att accentuera utvalda ytor.

Bildgalleri

Livslång prestanda

iQ Natural är ytterligare en iQ kollektion från Tarkett med utmärkta funktionella egenskaper. Enkel installation, lång livslängd, unika egenskaper för hygien och underhåll uppskattas i såväl offentliga som privata miljöer världen över. 

Materialets flexibilitet och homogena konstruktion med en tjocklek på 2 millimeter ger golven i iQ-serien en unik, livslång prestanda. Detta gör att ett iQ-golv är en ideal lösning för korridorer med uppvik, vattentäta ytskikt i våtrumsinstallationer med golvbrunnar samt utrymmen där hygien och slitstyrka är i fokus.  

En av de mest hyllade egenskaperna hos iQ-golven är att de kan återställas till sitt ursprungliga skikt med regelbunden torrpolering, vilket garanterar en fortsatt slät, motståndskraftig och tålig yta.

Konstruktionen gör att iQ-golven kan torrpoleras under hela sin livstid utan behov av vax eller polish. Detta är en av anledningarna till att iQ-golven återfinns i offentliga miljöer över hela världen.    

Med sina mycket låga VOC-nivåer och ftalatfria komposition, medför inte iQ-golven någon mätbar inverkan på luftkvalitén i inomhusmiljön. 
För utrymmen där ljudkomfort är prioritet, som i skolkorridorer, förskolor eller offentliga byggnader finns även iQ Natural i akustikutförande. iQ Natural Akustik* finns i tio utvalda färger och ger en stegljudsreduktion på 15 dB.

*Akustikbaksidan består av bioattribuerad vinyl certifierad av RSB. Av tillverkningstekniska skäl används mjukgöraren DOTP i skumbaksidan. Den är ftalatfri men är inte baserad på förnybar råvara.

Dokument