Om ESD-golv eller elektriskt avledande golvmaterial

Om ESD-golv eller elektriskt avledande golvmaterial

Uppladdningar och urladdningar

Elektriska fält och laddningar bildas så snart föremål separeras eller gnids mot varandra, till exempel när du går eller när du sitter på en stol. Andra vardagliga situationer är när du håller i plastmappar eller när du använder tejp. När du går på en matta kan uppladdningen uppgå till flera tusen volt och urladdning kan ske när du tar i ett dörrhandtag av metall. Den ”elektriska stöten” vid urladdningen är obehaglig men ofarlig för oss människor. Den elektrostatiska urladdningen benämns ofta med förkortningen ESD, eller Electro Static Discharge på engelska.

Statisk elektricitet kan användas kontrollerat på många positiva sätt som när man filtrerar rökgaser och vid lackering. I okontrollerad form ställer den däremot till stora bekymmer, framför allt i samband med modern elektronik. Den elektrostatiska laddningen och urladdningen utgör där stora risker när känsliga komponenter, kretskort eller annan oskyddad enhet ska hanteras, transporteras, lagras, tillverkas eller provas.

Även inom sjukvården (operationssalar), kemisk industri och sprängämnesindustrin ställs krav på elektriskt avledande golv. Här gäller det att förhindra påverkan på känslig elektronisk apparatur, att förebygga gnistbildning eller helt enkelt av komfortskäl.

Standarder för elavledande golv

Ett bra elektriskt avledande golvmaterial leder bort statisk elektricitet och genererar så låga spänningar som möjligt vid gångtrafik.

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) testar och ger ESD-godkännande för de produkter som är lämpliga att använda i elektroniktillverkning och vid transport av ESD-känsliga komponenter. Tarketts golvprodukter iQ Toro SC, iQ Granit SD och Linoleum xf² SD är ESD-godkända.

Förslag på kollektioner