Tarkett samarbetar med Clean Hospitals för att bidra till säkrare sjukhusmiljöer

Tarkett samarbetar med Clean Hospitals för att bidra till säkrare sjukhusmiljöer

10 Juli 2020

I juli 2020 gick Tarkett, som en av världens ledande golvleverantörer, med i nätverket Clean Hospitals med syfte att bidra till en bättre hygien i sjukhusmiljöer. För att uppnå detta behöver vi samarbeta kring effektiva, hållbara och evidensbaserade riktlinjer och rutiner för städning.

Varje år drabbas miljontals patienter1 av vårdrelaterade infektioner världen över (ca 4 miljoner bara i Europa), trots att många av dessa skulle kunna undvikas. Clean Hospitals mål är att öka patientsäkerheten och medvetenheten om hygienrutiner inom sjukhusens lokaler.

Clean Hospitals är en icke-vinstdrivande organisation som för samman företag, Akademin , sjukhusorganisationer, myndigheter och viktiga intressenter från olika länder. Nätverket leds av Didier Pittet, expert inom WHO och professor vid den medicinska fakulteten på Geneva University Hospital i Schweiz.

Tarkett har mer än 70 års erfarenhet från sjukvårdsmiljöer och idag är vartannat sjukhus i Europa utrustat med golv från Tarkett. Vi kommer att tillföra vår expertis inom golv för sjukvård i Clean Hospitals arbetsgrupper och vara med och bidra till ökad forskning om städning och infektionsprevention när det gäller golv. 

Vårdrelaterade infektioner och antimikrobiell resistens är två stora problem inom sjukvården som har aktualiserats under Covid19-pandemin. Att Tarkett går med i nätverket Clean Hospitals är ett sätt för oss att stötta sjukvården. Vi kommer att bidra till implementeringen av de bästa städrutinerna för sjukhusgolv som tar hänsyn till människors hälsa och vår miljö. Den samverkande och vetenskapliga approachen som Clean Hospitals har, med ett starkt fokus på patientens bästa och vårdpersonalens säkerhet, ligger helt i linje med Tarketts åtagande för en medveten mänsklig design säger Fabrice Barthélemy, Tarketts VD.
 

Tarkett tog tidigt ställning mot biocider

Tarkett har under lång tid arbetat medvetet för att utveckla innovativa golvlösningar som sätter människors bästa i fokus – oavsett om det gäller patienter, sjukvårds- eller städpersonal. 

2013 tog Tarkett det banbrytande beslutet att sluta använda biocider i våra golv och istället förespråka noggrann och regelbunden städning och rutiner för infektionsprevention, samt en återhållsam användning av desinfektionsmedel. Den främsta anledningen till detta var riskerna med överanvändning av antimikrobiella medel, vilket kan leda till antimikrobiell resistens. 

Genom att medverka i nätverket Clean Hospitals vill vi utveckla och sprida kunskap om de bästa rutinerna för städning och rengöring som ger minst inverkan på människors hälsa, miljön och biologisk mångfald. Det kan vi åstadkomma genom att bland annat minska överanvändningen av biocider och desinfektionsmedel.

¹ https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf

Photo credit: iStockphoto.com/ipopba