Stegljud - information

Stegljud - information

Kraven på ljudnivåer i BBR refererar till SS 02 52 67 som anger ljudklasser A, B, C resp. D, där A är den strängaste. C är minimikrav för stegljud i nybyggda bostäder i Sverige. För lokaler (vård, utbildning, kontor) finns motsvarande standard, SS 02 52 68. Stegljudsförbättring skall testas med SS-EN ISO 140-6 (lab – banvara & plattor), SS-EN ISO 140-8 (lab – flytande golv) eller 140 –7 (fält) och utvärderas enligt SS-EN ISO 717-2. Du finner denna typ av akustikdata i det tekniska databladet för respektive golv produkt.

Mer beräkningsjobb för ljudkonsulter...

BBR:s system med ljudklasser och utvecklingen av nya bjälklagskonstruktioner har medfört att man idag i större utsträckning måste räkna fram ljudegenskaperna i rummet för varje specifikt objekt – och inte längre förlita sig på tumregler och standardvärden.


För att möta denna utveckling har man på europeisk nivå tagit fram en standard för hur stegljudsegenskaper i byggnader skall beräknas utifrån egenskaperna hos varje byggnadselement, SS-EN 12354-2. Det finns flera beräkningsprogram på akustikbyråer i Sverige och övriga Europa som bygger på denna standard.


För att kunna beräkna stegljudsvärdet för en konstruktion behövs mätdata enligt SS-EN ISO 140-8, dvs en tersbandsmätning (1/3 oktav) av golvbeläggning och ev. stegljudsdämpande underlagsmaterial. Tarkett kan erbjuda denna typ av akustikdata för de flesta av våra golvmaterial på förfrågan.

Tänk efter före...

Det går att lösa många akustikproblem med hjälp av golvbeläggningen. Hårda och mjuka beläggningar med akustikbaksida kan ge stegljuddämpning på över 20 dB, och textilgolv ger dessutom en oslagbar dämpning av efterklangstiden jämfört med andra typer av golvbeläggningar.  Men tänk på att t ex plast- och linoleumgolv med tjock akustikbaksida ger större risk för intrycksmärken och dessutom ger högre rullmotstånd, vilket kan vara besvärande i t ex en sjukhuskorridor.  

Idag bygger man ofta med särskilda akustikbjälklag, vilket innebär att hela stegljudsfrågan löses i bjälklaget.  Det gör att man får en helt annan valfrihet när det gäller att välja ytmaterial eftersom man inte behöver ta hänsyn till akustikegenskaperna.