Stegsäkerhet | Sjukhus

Stegsäkerhet | Sjukhus

Stegsäkerhet

Halk- och fallolyckor inomhus är mångdubbelt fler än trafikolyckorna runtom i landet. Därför läggs stor vikt från Arbetsmiljöverkets sida i utformningen av föreskrifter som ökar stegsäkerheten. Speciellt utsatta lokaler är våtutrymmen och kök där halkrisken är särskilt stor på grund av spill av vatten eller fett.

I första hand behöver golvet vara belagt med ett ytsträvt material på gångytor men vid särskilda behov även på hela golvytan. Då risken för halka aldrig kan elimineras till 100 % är halkhämmande golv benämningen på de golv som minskar risken för halka.

Golv kan generellt göras halkhämmande enligt två olika principer. Antingen används hårda partiklar (av samma typ som används i slippapper) som strös på eller bakas in i produkten vid tillverkning eller så präglas ytan med noppor på golvet. Det senare förekommer uteslutande i barfotautrymmen.

Utrymmen där det kan behövas extra skydd för att förhindra halkolyckor:

  • storkök och beredningsrum för mat
  • godsmottagning och lagerutrymme för livsmedel
  • laboratorier med risk för spill av oljor och vatten
  • duschutrymmen
  • omklädningsrum i anslutning till våtrum
  • simhallar och lokaler för vattengympa och massage

 

Om du vill veta mer om stegsäkerhet på sjukhus är du självklart välkommen att kontakta oss.

Förslag på kollektioner