Granit Multisafe

VIKTIGA EGENSKAPER
  • Ftalatfri mjukgörare
  • Vattentät konstruktion, idealisk för våtrum i kommersiella miljöeralkhämmande yta för brafotautrymmen
  • Lätt att lägga, sköta och underhålla

Granit Multisafe är ett ftlalatfritt homogent plastgolv med halkhämmande yta för barfotautrymmen. Golvets konstruktion ger ett bra grepp för fötterna även när golvet är halt pga tex tvål och vatten. Den täta, ogenomträngliga ytan och de väl avrundade dubbarna innebär att Granit Multisafe är hygiensikt och lätt att rengöra. 

${title | uppercase}

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 31 Måttlig
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 43 Hög
Bindemedelsinnehåll Typ I
NCS färgkod S4030-R90B, S2500-N, S4502-B, S5502-B, S3000-N...
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 20.37, 50.18, 28.6, 21.36, 45.26...
Ytbehandling iQ PUR
Total tjocklek 2.50 mm
Tjocklek, slitskikt 2 mm
Totalvikt 3.010 kg/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Prestandadeklaration nr 0019-0034-DoP-2013-07
Halkmotstånd (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) ≤ 2 kV
Halkmotstånd (DIN 51130) R10
Brandreaktion på underlag av spånskiva (EN 13501-1) Bfl-s1
Intryckskänslighet 0.10 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Gott motstånd
Värmemotstånd (i m².K/W) 0.01
Golvvärme Ja (max 27°C)
Dimensionsstabilitet/curling (ISO 23999) 2 mm
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 7
Dimensionsstabilitet 0.40 %
Formaldehydemission (EN 717-1) E1
BREEAM-poäng A+
Ftalatinnehåll Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar (ISO 16000-9) (≤ 10 µg / m³)
TVOC RTS emissionsklass M1