Granit Multisafe

VIKTIGA EGENSKAPER
  • Ftalatfri mjukgörare
  • Vattentät konstruktion, idealisk för våtrum i kommersiella miljöeralkhämmande yta för brafotautrymmen
  • Lätt att lägga, sköta och underhålla

Granit Multisafe är ett ftlalatfritt homogent plastgolv med halkhämmande yta för barfotautrymmen. Golvets konstruktion ger ett bra grepp för fötterna även när golvet är halt pga tex tvål och vatten. Den täta, ogenomträngliga ytan och de väl avrundade dubbarna innebär att Granit Multisafe är hygiensikt och lätt att rengöra. 

${title | uppercase}

TEKNIK- OCH MILJÖSPECIFIKATIONER

CE-märkning EN 14041
Produkttyp Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassificering för kommersiell miljö (ISO 10874) 31 Måttlig
Klassificering för industrimiljö (ISO 10874) 43 Hög
Bindemedelsinnehåll Typ I
NCS färgkod S 4030-R90B, S 2500-N, S 4502-B, S 5502-B, S 3000-N...
Formattyp Rulle
Ljusreflektans 20,37, 50,18, 28,6, 21,36, 45,26...
Ytbehandling iQ PUR
Total tjocklek 2,50 mm
Tjocklek, slitskikt 2 mm
Totalvikt 3010 g/m²
Läggningsmetod Nedlimning
Prestandadeklaration nr 0019-0034-DoP-2013-07
Brandreaktion (EN 13501-1) Bfl-s1
Halkmotstånd (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk uppladdning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Värmemotstånd (in m²•K/W) 0,01
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Formaldehydemission (EN 717-1) E1
Halkmotstånd (DIN 51130) R10
Intryckskänslighet 0,10 mm
Kemikalieresistens (EN 26987) Gott motstånd
Golvvärme Ja (max 27°C)
Färgäkthet mot ljus (ISO 105-B02) ≥ 7
Dimensionsstabilitet 0,40 %
ReStart® Ready Ja
Ftalatinnehåll Ftalatfri

${popinTitle}