Låga VOC-värden för en bättre inomhusmiljö med golv

Emissioner | VOC

VOC (Volatile Organic Compound)

Vi tillbringar cirka 90% av vår tid inomhus. Därför är vår inomhusmiljö viktig för vår hälsa. VOC (Volatile Organic Compound) är ett samlingsbegrepp för alla lättflyktiga organiska ämnen som avges från ett material, både sådana skapade av naturen och av människan. Det går inte att uttala sig om VOC:ers hälsoeffekter generellt eftersom de inte är en definierad grupp av kemikalier. Vissa kan vara oönskade och ha negativa hälsoeffekter medan andra lättflyktiga organiska ämnen är sådana som vi uppskattar – till exempel de VOC:er som gör att rosor doftar rosor. Vår ambition är dock att arbeta enligt försiktighetsprincipen och utveckla produkter som har så låga emissioner som möjligt.

Låga VOC-värden för en bättre inomhusmiljö

Låga VOC:er för bättre inomhusluft

Vi är en föregångare i branschen när det gäller produkter med låga VOC-emissioner. Idag har 96% av våra produkter låga VOC-emissioner, dvs. < 100 µg/kbm. Många produkter, till exempel våra homogena PVC-golv från Ronneby, avger < 10 µg/kbm vilket ligger under en kvantifierbar nivå. Förutom att erbjuda golv med låga eller mycket låga VOC-emissioner, utvecklar vi installations- och underhållsystem som t.ex. limfria modulära golv eller underhållsmetoder med torrpolering och neutrala rengöringsprodukter. Allt detta bidrar till en god inomhusmiljö. 

Låga VOC:er för bättre inomhusluft

Transparens

Vi är transparenta kring vilka hälsorisker som finns med våra material och redovisar öppet innehåll både i form av eBVD:er och MHS:er (Material Health Statement) ända ned till beståndsdelar på 100 ppm (0,01%).

Koncentrationen lättflyktiga organiska ämnen från golv är generellt sett mycket låg – ofta några tiotals µg/kbm, dvs tiotals milljondels gram i en kubikmeter luft. Koncentrationen 1 µg/kbm motsvarar en tesked av ett ämne i en simbassäng med OS-mått.

Samarbete kräver öppenhet, ärlighet och transparens.
Tarkett Human-Conscious DesignTM.

låga VOC:er och golv

På samma ämne:

Damm och partiklar

Ta reda på hur våra innovativa och slitstarka produkter bidrar till en hälsosam inomhusmiljö
Läs mer
 

Produkter

Läs mer om vårar rekommenderade produkter:

Linoleum - Modular vinyl - Heterogeneous vinyl - Carpet

 

 

Ladda ned vår hållbarhetsrapport

Du kanske också är intresserad av:

Desso Airmaster® - För en bättre inomhusluft
Desso Airmaster® - För en bättre inomhusluft

Luftkvalitén i ett rum inrett med AirMaster® är upp till fyra gånger bättre än ett rum med andra textilgolv.

Två medarbetare som arbetar tillsammans på Tarkett
Samarbete och transparens

Tarkett vill göra bra och ansvarsfulla saker – men vi klarar det inte själva. Vi är övertygade om att samarbete med kunder, leverantörer, forskare, myndigheter och organisationer är helt nödvändigt.

Damm och partiklar
Damm och partiklar

Läs om hur golvet du väljer är kopplad till kvaliteten på inomhusluften och hur vi arbetar för att erbjuda bästa möjliga inomhusluftkvalitet.