Cirkulära råvaror

Cirkulära råvaror

Cirkulära råvaror

På Tarkett ser vi avfall som en resurs. Genom att återcirkulera material kan vi bidra till att bevara värdefulla naturresurser, minska avfallsberget och reducera utsläppen av växthusgaser. Vi tror på en cirkulär ekonomi där produkter har en lång livslängd, kan repareras och underhållas effektivt och där varor och tjänster är anpassade till en cirkulär affärsmodell där avfall blir råvara och industriell produktion sker utan negativ påverkan på vår miljö.

Exempel på återvunnen råvara i våra golv

Installationsspill blir till nya golv 

2020 samlade golvbranschen i Sverige in 460 ton installationsspill varav 360 ton kom från Tarkett-produkter. Av detta går den övervägande delen tillbaka som råvara till nya Tarkettgolv vilket motsvarar drygt 80 000 kvm golv. Under 2021 är vårt mål att samla in 740 ton installationsspill från hela golvbranschen i Norden. Vi har dessutom utvecklat teknik så att vi kan tvätta bort lim och spackel från utrivna plastgolv. I och med detta så har vi även börjat att ta tillbaka och återvinna vissa typer av utrivna plasgolv.

Gamla fisknät återvinns till nya polyamidgarn 

De flesta av våra Desso textilkollektioner är tillverkade av ECONYL-garn. Det är ett garn där 100 % av råvaran kommer från återvunnet material, t.ex. gamla fisknät av nylon. Den största delen kommer från kontrollerad inlämning/utbyte av gamla nät samt produktionsspill från industrier som använder nylon i sina produkter.

En viss del utgörs även av så kallade spöknät som driver omkring i haven och skadar det marina livet. Insamlingen av gamla fisknät sker genom organisationen Healthy Seas som Tarkett/Desso har samarbetat med sedan 2014. Genom vårt ReStart system för insamling och återvinning av utrivna textilplattor så bidrar vi nu dessutom själva med råvara till Econyl genom att garnet separeras från plattorna och används som råvara till nytt garn. 

Återvunnen kalk som fyllmedel i Ecobase-baksidor 

Våra textilgolv från Desso har en baksida som kallas EcoBase. Den består av återvinningsbar polyolefin med ett fyllmedel av kalk som är en restprodukt från lokala vattenverk som avhärdar sitt dricksvatten.

PVB från skrotade vindrutor som råvara till plastgolv

I vindrutor på bilar och i säkerhetsglas sitter en tunn film av polymeren PVB. Tarkett har utvecklat ett helt nytt plastgolv, iD Revolution, där grunden utgörs av återvunnen PVB från skrotade bilar och säkerhetsglas. I golvet ingår dessutom en biobaserad PLA (polyaktid) som är en biobaserad polymer. Detta sammantaget har bidragit till att iD Revolution är det första plastgolv som klarat kriterierna för det nordiska Svanenmärket.

Du kanske också är intresserad av:

Tarkett återvinner golv från IKEA
Världsunikt cirkulärt golvprojekt i Kungens Kurva

När IKEA i Kungens Kurva renoverades revs 10 000 kvm gamla golv ut och skickades tillbaka till vår fabrik i Ronneby för återvinning. Det har nu använts som råvara till nya golv på IKEA i Jönköping.

Golvprover på Tarkett Ateljé
Circular Collection - Kollektionerna vi kan återvinna

Circular Collection omfattar alla de produkter som vi idag har ett fungerande insamlingssystem för (vinyl, linoleum samt textil) och där det insamlade materialet återvinns till ny råvara i golv.

Tarkett Restart GBR Golvåtervinning
ReStart® - Golvåtervinning

Vårt system för att ta tillbaka material och återvinna det går under namnet ReStart. Vi förvandlar gamla plastgolv, linoleumgolv och textila plattor till ny råvara.

Askhögar från Estland blir till ny råvara med negativt klimatutsläpp genom samarbete mellan Tarkett och Ragn-Sells
Askhögar från Estland blir till ny råvara med negativt klimatutsläpp genom samarbete mellan Tarkett och Ragn-Sells

Tarkett och Ragn-Sells inleder samarbete för att minska klimatpåverkan