Världsunikt cirkulärt golvprojekt i Kungens Kurva

Världsunikt cirkulärt golvprojekt i Kungens Kurva

När IKEA varuhuset i Kungens Kurva renoverades i slutet på 2020, revs det ut 10 000 kvm gamla golv som skickades tillbaka till vår fabrik i Ronneby för återvinning. Det insamlade golvet malde vi ner och tvättade rent från lim och spackel med hjälp av en ny egenutvecklad process och det har nu använts som råvara till nya golv i ett IKEA varuhus i Jönköping. Totalt beräknas projektet innebära en klimatbesparing på uppemot 100 ton CO2.

– Detta projekt är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi i verkligheten och vi är oerhört tacksamma för det goda samarbete med IKEA Sverige som gjort det möjligt. Vi har återvunnit produktions- och installationsspill länge, men att nu kunna visa att vi också kan återvinna gamla golv, det är fantastiskt. Det här är vägledande för hur vi vill jobba framöver och vi tror på många liknande samarbeten i framtiden, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett.

Projektet som startade i början av augusti 2020 har inneburit att golven från IKEA i Kungens Kurva har rivits ut, lastats i speciella containrar och sedan transporterats tillbaka till vår fabrik i Ronneby. Systemet och tekniken för att kunna rengöra och återvinna redan använda homogena plastgolv är unik och har varit i drift sedan början av 2019. Processen är oerhört effektiv, varje insamlad  kvadratmeter golv kan i princip återvinnas till råvara som räcker till en kvadratmeter nytt golv. Detta världsunika golvprojekt har  inneburit många praktiska utmaningar, men också visat på styrkan och möjligheter i cirkulära koncept. De nya golv som vi producerat av den återvunna råvaran från Kungens Kurva kommer inte bara att räcka till IKEA Sverige i Jönköping, utan till mycket mer.  

– Vi har ett ambitiöst mål att bli cirkulära IKEA senast år 2030. Det handlar om att förlänga livet på både produkter och material. Att ta ett gammalt golv från ett varuhus och få det återvunnet hos vår leverantör som sedan kan använda det som råvara till nya golv på andra varuhus är bra för oss och planeten. Projektets klimatbesparing på nära 100 ton CO2 visar vilken potential det finns i konkreta och goda exempel i vardagen, säger Jonas Carlehed, hållbarhets-chef IKEA Sverige.

Klimatbesparingen vid återvinning har beräknats så här:

CO2-utsläppen vid förbränning av 1 kvm golv är 4,23 kg*. CO2-utsläppen vid nytillverkning  av råvara till 1 kvm golv är 5,36 kg*. Vid återvinning uppstår inte dessa utsläpp vilket innebär besparing på 9,6 kg CO2. För 10.000 kvm innebär detta en klimatbesparing på sammanlagt 96 ton. Det utrivna materialet väger ca 3 kg/kvm. CO2-utsläppen för lastbilstransporten från Stockholm till Ronneby är ca 2 ton**. Tvättprocessen i Ronneby drivs med fossilfri el och ger i övrigt i sammanhanget försumbara klimatutsläpp. Den totala klimatbesparingen för detta projekt beräknas därför till 94 ton CO2. 

* Baserat på värden från 3:e parts certifierade EPD:er för den aktuella golvtypen. 
**  Baserat på tung lastbilstransport av 30 ton material 550 km med 120 gram CO2-utsläpp/ton km enligt Trafa Rapport (2015:12)

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning – nödvändigt för att nå cirkulär omställning
Återvinning – nödvändigt för att nå cirkulär omställning

Ökad efterfrågan på återvunnet material är avgörande för att Sverige ska kunna bli ett cirkulärt samhälle.

Nytt system för återvinning av plastgolv
Stora klimatvinster med nytt system för återvinning av plastgolv

Exakt samma material som används i golv som läggs idag, kan utgöra råvara till golv som läggs nästa århundrade tack vare vår nya teknik som gör det möjligt att återvinna gamla plastgolv.