Stora klimatvinster med nytt system för återvinning av plastgolv

Stora klimatvinster med nytt system för återvinning av plastgolv

Exakt samma material som används i golv som läggs idag, kan utgöra råvara till golv som tillverkas och läggs nästa århundrade. Det är möjligt tack vare en ny teknik vi utvecklat och som innebär att material från plastgolv, som idag huvudsakligen nyttjas i offentliga miljöer, kan återanvändas som råvara till nya golv.

Funktionella och slitstarka plastgolv som framförallt används för lokaler i offentlig sektor såsom förskolor, skolor och sjukhus, har en utmaning i att de till övervägande del producerats från jungfruliga råvaror med stor del fossilt ursprung. Med vår nya teknik kommer vi att kunna återvinna gamla plastgolv i industriell skala.  Idag kan systemet hantera de homogena plastgolv vi producerat sedan 2011, men ambitionen är att på lång sikt utveckla detta vidare.

Det nya återvinningssystemet öppnar dörren till ett helt nytt förhållningssätt till plast där återvunnet material kommer kunna vara den huvudsakliga råvaran när nya golv produceras. Men ska vi komma dit behöver vi redan idag få in de golv som tas ut vid renoveringar. Därför hoppas vi komma i kontakt med så många offentliga aktörer som möjligt som har golv som kan återvinnas. 

En enorm råvaruresurs

Gamla plastgolv utgör en enorm potentiell råvaruresurs. Varje år säljs 6 miljoner kvadratmeter i Sverige. Om dessa golv i framtiden går till återvinning innebär det en årlig klimatbesparing på över 30 000 ton koldioxid. Det motsvarar vad 12 000 bilar släpper ut under ett år.  Hittills har denna resurs inte kunnat återvinnas på grund av bland annat svårigheterna i att separera lim och spackel från gamla golv, en utmaning vi nu har löst.

Här kan du läsa mer om exakt vilka golv som omfattas och hur vi använder det nya systemet.