Återvinning av gamla plastgolv

Återvinning av gamla plastgolv

Återvinning av utrivna homogena plastgolv

Unik teknik rensar bort lim och spackel

Gamla plastgolv utgör en enorm potentiell råvaruresurs. Enligt uppgifter från IVL finns det i Sverige 145 miljoner kvadratmeter plastgolv, som om det återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing om uppemot en miljon ton. Plastgolv är slitstarka och materialet lämpar sig väl för återvinning. Tidigare har denna resurs inte kunnat återvinnas på grund av bland annat svårigheterna i att separera lim och spackel från gamla golv, men Tarkett har utvecklat en unik teknik som i industriell skala kan hantera detta. Tekniken innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester och återställas till råmaterial av lika hög kvalitet som plast gjord direkt av jungfrulig råvara. För varje kvadratmeter homogent vinylgolv som återvinns minskar klimatutsläppen med ca 10 kg CO2.

Fortfarande kvarstår den tekniska utmaningen med att få bort oönskade tillsatser (till exempel ftalater) ur äldre golv. Tarkett var dock tidigt ute med att fasa ut ftalater från sina homogena plastgolv varför alla Tarketts homogena plastgolv tillverkade från 2011 och senare kan återvinnas utan att riskera att dessa ämnen återcirkuleras i kretsloppet.

Tarkett återvinner dessutom sedan 1996 installationsspill från plastgolv. Läs mer om återvinning av installationsspill från plastgolv

Så här fungerar det

Innan ett beslut kan tas om materialet ska återvinnas måste det inspekteras och analyseras. Insamlingen görs i nära samarbete med fastighetsägaren och typen av lastbärare anpassas efter projektets storlek. Tarkett står för transporten till Ronneby där materialet granuleras, tvättas och används som råvara i nya golv med lika hög kvalitet som jungfrulig råvara.
Gäller för Tarketts homogena plastgolv.

Utrivna plastgolv som kan återvinnas

Tarketts ftalatfria homogena plastgolv och väggmaterial kan återvinnas, till exempel:

 • iQ Optima tillverkade 2011 eller senare
 • iQ Granit inkl Akustik och Safe.T (2011 - )
 • iQ Eminent (2011 - )
 • iQ Megalit, (2011 - )
 • Wallgard (2011 - )
 • TarkoDry Wall & Floor (2011 - )
 • iQ Natural inkl akustik oavsett tillverkningsår (har varit ftalatfri sedan lanseringen 2009)
 • iQ Surface

Följande vill vi inte ha!

När säckarna ankommer till Ronneby kontrolleras och sorteras innehållet. En stor del av detta arbete utförs manuellt för att säkerställa att det vi skickar in i återvinningssystemet är kvalitetsmaterial från vilket vi kan återskapa bra råvaror. Vi vill be er respektera arbetsmiljön för våra kollegor och samtidigt hjälpa oss förbättra miljöeffektiviteten i våra ReStart-system genom att hitta andra avfallslösningar för övriga fraktioner.

Vi vill inte ha:

 • Plastgolv med ftalater (till exempel äldre homogena plastgolv från Tarkett)
 • iQ One
 • iQ Optima Akustik
 • Heterogena plastgolv från Tarkett 
 • Konkurrenters material
 • Knivblad, förpackningsmaterial och annat avfall

Så här gör du!

 • Du som fastighetsägare/bygg- eller golventreprenör kontaktar Tarketts lokala representant i god tid (minst 4 veckor) innan materialet ska rivas ut.
 • Tarkett behöver information om: 

            - typ av golvmaterial
            - uppskattad ålder
            - uppskattad mängd material (kvm)
            - adress och kontaktperson/ansvarig för utrivningen  

 • En provbit av det material som ska rivas ut skickas till Tarkett Ronneby för analys av mjukgörarinnehåll. Denna analys tar normalt 2 dagar.
 • Efter klartecken från Tarkett planeras rutiner för hantering och transport specifik för varje projekt i samråd med Tarkett och fastighetsägaren/ansvarig för utrivningen. 
 • Materialet tas emot av Tarkett i Ronneby där det avsynas, granuleras, tvättas och blir till råvara till nya Tarkett-golv.
 • För varje kvadratmeter homogent vinylgolv som återvinns minskar klimatutsläppen med ca 10 kg CO2.


Vi kan utfärda ett certifikat för mängden material som samlats in och vilken CO2-besparing som gjorts.

Fastighetsägare och andra som vill skicka gamla golv för återvinning kan göra det genom att kontakta oss.

Kontakt

För mer information om hur ReStart homogen vinyl fungerar, kontakta din Tarkett-representant.

För mer information om beräkningar av utsläpp vid återvinning kontakta:
Nils Säving, miljöspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com.

Du kanske också är intresserad av:

Installationsspillet samlas in på Stockholm Furniture Fair
Återvinning av installationsspill från plastgolv

Det spill (ca 10 % felfritt golv) som uppstår när du installerar ett plastgolv kan tillvaratas för återvinning istället för att bara slängas. Lägg spillet i återvinningsbara plastsäckar.

Utmaningar och olika tekniker för återvinning
Utmaningar och olika tekniker för återvinning

Hos vissa golvtyper måste de olika fysiska beståndsdelarna i golvet separeras innan de kan återvinnas. Andra tvättas rena från lim och spackel.

Golvprover på Tarkett Ateljé
Circular Collection - Kollektionerna vi kan återvinna

Circular Collection omfattar alla de produkter som vi idag har ett fungerande insamlingssystem för (vinyl, linoleum samt textil) och där det insamlade materialet återvinns till ny råvara i golv.

Klimatvinster vid återvinning - Tarkett
Beräkna klimatvinsten vid återvinning

Golvåtervinning sparar jungfruliga råvaror och minskar mängden avfall vilket är en viktig del av vår cirkulära strategi. Vi har tagit fram ett dokument som beskriver man beräknar klimatvinsten.