Återvinning av gamla plastgolv

Återvinning av gamla plastgolv

Återvinning av utrivna plastgolv

Hittills har gamla plastgolv gått till förbränning. Fram till nyligen har det inte varit tekniskt möjligt att återvinna äldre golv. Material har inte kunnat separeras från lim och spackel. Det har saknats logistik, infrastruktur och incitament för återvinning. Det finns även kvarstående utmaningar med många äldre golv som kan innehålla ämnen, t ex ftalater, som inte bör återföras till kretsloppet. Nu har dock Tarkett i Ronneby utvecklat en banbrytande teknik som på ett skonsamt sätt avlägsnar lim och spackel från materialet vilket öppnar för återvinning av ftalatfria plastgolv.

Tarkett återvinner dessutom sedan 1996 installationsspill från plastgolv. 

Läs mer om återvinning av installationsspill från plastgolv

Ett viktigt steg mot ett cirkulärt samhälle

Nu kan Tarkett för första gången presentera en lösning som forskats fram i Sverige.

– Vi är oerhört stolta över att kunna berätta att vi löst en av de stora utmaningarna kring att återvinna gamla plastgolv, med en helt ny revolutionerande teknik, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett. Det är ett viktigt steg mot ett cirkulärt och fossilfritt samhälle.

Den nya tekniken innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester och återställas till råmaterial av lika hög kvalitet som plast gjord direkt av jungfrulig råvara.

Hur fungerar det?

Materialet inspekteras och analyseras innan beslut om återvinning fattas. Endast Tarketts ftalatfria  homogena vinylgolv kan återvinnas. Insamlingen görs i nära samarbet med fastighetsägaren och typen av lastbärare anpassas efter projektets storlek.Tarkett står för transporten till Ronneby där materialet granuleras, tvättas och används som råvara i nya golv med lika hög kvalitet som jungfrulig råvara. 

Vilka utrivna plastgolv kan återvinnas?

Tarketts ftalatfria homogena plastgolv och -väggmaterial kan återvinnas, till exempel:

 • iQ Optima tillverkade 2011 eller senare
 • iQ Granit inkl Akustik och Safe.T (2011 - )
 • iQ Eminent (2011 - )
 • iQ Megalit, (2011 - )
 • Wallgard (2011 - )
 • TarkoDry Wall & Floor (2011 - )
 • iQ Natural inkl akustik oavsett tillverkningsår (har varit ftalatfri sedan lanseringen 2009)
 • iQ Surface

Vad vill vi inte ta emot?

 • Plastgolv med ftalater (till exempel äldre homogena plastgolv från Tarkett)
 • iQ One
 • iQ Optima Akustik
 • Heterogena plastgolv från Tarkett 
 • Konkurrenters material
 • Knivblad, förpackningsmaterial och annat avfall

Hur gör jag?

 • Fastighetsägare/bygg-/golventreprenör kontaktar Tarketts lokala representant i god tid (minst 4 veckor) innan materialet skall rivas ut.
 • Tarkett behöver information om: 

            - typ av golvmaterial
            - uppskattad ålder
            - uppskattad mängd material (kvm)
            - adress och kontaktperson/ansvarig för utrivningen  

 • En provbit av det material som ska rivas ut skickas till Tarkett Ronneby för analys av mjukgörarinnehåll. Denna analys tar normalt 2 dagar.
 • Efter klartecken från Tarkett planeras rutiner för hantering och transport specifik för varje projekt i samråd med Tarkett och fastighetsägaren/ansvarig för utrivningen. 
 • Materialet tas emot av Tarkett i Ronneby där det avsynas, granuleras, tvättas och blir till råvara till nya Tarkett-golv.
 • Kunden kan efter förfrågan erhålla ett certifikat för mängden material som samlats in, mängd råvara och CO2-utsläpp som återvinningen sparat.
 • För varje kvadratmeter homogent vinylgolv som återvinns minskar klimatutsläppen med ca 10 kg CO2.

Fastighetsägare och andra som vill skicka gamla golv för återvinning kan göra det genom att kontakta oss.

Kontakt

För mer information om hur ReStart homogen vinyl fungerar, kontakta din Tarkett-representant.
För mer information om beräkningar av utsläpp vid återvinning kontakta:

Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef: +46 70 300 19 12, dag.duberg@tarkett.com.
Nils Säving, miljöspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com.

Cirkulärt golvprojekt

Världsunikt cirkulärt golvprojekt i Kungens Kurva

När IKEA varuhuset i Kungens Kurva renoverades i slutet på 2020, revs det ut 10 000 kvm gamla golv som skickades tillbaka till vår fabrik i Ronneby för återvinning. Det insamlade golvet malde vi ner och tvättade rent från lim och spackel med hjälp av en ny egenutvecklad process och det har nu använts som råvara till nya golv i ett IKEA varuhus i Jönköping. Totalt beräknas projektet innebära en klimatbesparing på uppemot 100 ton CO2.

Insamling av installationsspill

Installationsspill blir till nya golv

2020 samlade golvbranschen i Sverige in 460 ton installationsspill varav 360 ton kom från Tarkett-produkter. Av detta går den övervägande delen tillbaka som råvara till nya Tarkettgolv vilket motsvarar drygt 80 000 kvm golv. Under 2021 är vårt mål att samla in 740 ton installationsspill från hela golvbranschen i Norden. Vi har dessutom utvecklat teknik så att vi kan tvätta bort lim och spackel från utrivna plastgolv. I och med detta så har vi även börjat att ta tillbaka och återvinna vissa typer av utrivna plasgolv.

Ställ krav

Ställ krav på återvunnen råvara

– Även våra politiska beslutsfattare har en roll att spela i att driva denna utveckling framåt. En starkare efterfrågan på återvunnet material skulle skapa mycket tydligare incitament för forskning och investeringar i nya processer.

Därför förespråkar vi att förbränning av plastgolv borde förbjudas och att det vid offentliga upphandlingar bör ställas krav på återvunnet material. Utan en efterfrågan från marknaden kommer det ta lång tid innan vi når fram till ett cirkulärt samhälle, avslutar Dag Duberg.


Lyssna på Dag Duberg när han blir intervjuad i Vetenskapsradion i P1, Sveriges Radio. Intervjun börjar cirka 2 minuter in i programmet.

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning – nödvändigt för att nå cirkulär omställning
Återvinning – nödvändigt för att nå cirkulär omställning

Ökad efterfrågan på återvunnet material är avgörande för att Sverige ska kunna bli ett cirkulärt samhälle.

Nytt system för återvinning av plastgolv
Stora klimatvinster med nytt system för återvinning av plastgolv

Exakt samma material som används i golv som läggs idag, kan utgöra råvara till golv som läggs nästa århundrade tack vare vår nya teknik som gör det möjligt att återvinna gamla plastgolv.