Desso - Cradle to Cradle®

Desso - Cradle to Cradle®

Vad är Cradle to Cradle®?

Cradle to Cradle®, eller vagga till vagga på svenska, är en filosofi och en certifiering skapad av arkitekten William McDonough och kemisten Dr. Michael Braungart. C2C går ut på att använda naturens processer som modell för mänsklig produktion. Ekonomisk tillväxt ska inte behöva ske på bekostnad av naturresurser och biologisk mångfald. Med rätt grunddesign kan allt vi producerar bli del i det naturliga kretsloppet.

C2C grundar sig på följande tre principer:

  • Avfall = Näring
  • Solen som energikälla
  • Främja mångfald

Desso produkterna och deras certifiering

Varje år slängs miljoner kvadratmeter textilgolv på världens soptippar, en miljöpåverkan och ett slöseri med jordens resurser som visat sig ske helt i onödan. Idag behöver inga Desso-golv sluta som sopor. När Desso som första golvföretag i världen certifierades för Cradle to Cradle genomgick företaget enorma omställningar för leva upp till följande fem kriterier:

1. Materialhälsa: Att känna till de kemiska beståndsdelarna i varje material i en produkt och se till att välja råvaror som är bra för människa och miljö.

2. Materialåtervinning: Designa produkter så att de kan återvinnas och produktens delar ingå i ett biologiskt eller tekniskt kretslopp.

3. Förnybar energi: Sträva efter att använda förnybar energi vid all tillverkning.

4. Vattenhushållning: Behandla rent vatten som en dyrbar resurs och en grundläggande mänsklig rättighet och sträva efter att minimera användningen av färskvatten i all produktion.

5. Social rättvisa: Se till att råvaruutvinning, produktion och alla delar inom tillverkningen sker med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter.

Hur väl en produkt presterar inom dessa kategorier avgör nivån på certifieringen. Idag finns fem nivåer av Cradle to Cradle: Bas, Brons, Silver, Guld och Platinum. Institutet bakom C2C följer upp dessa vartannat år för att säkerställa att företag fortsätter sin positiva utveckling. Över 90 % av alla Dessoprodukter är certifierade med brons eller silver (för ProBase respektive EcoBase® som baksida). En kollektion har hittills uppnått guldcertifiering — och döpts därefter till Desso Gold Carpet Collection.

Guldkollektionen kommer alltid med EcoBase® som tillverkas genom “upcycling,” vilket betyder att till exempel avfall förädlas eller ett material på annat sätt förbättras i tillverkningsprocessen. Materialet i fråga är kalk, en restprodukt från lokala vattenverk som används till fyllmedel i EcoBase®. Kollektionen använder också EcoNyl som till 100 % består av återvunnen nylon.

I produktionen av EcoNyl ingår Healthy Seas, ett annat projekt som exemplifierar hur Cradle to Cradle®-arbete sprider sig utanför den egna produktionen. Utöver den råvara som företaget bakom EcoNyl samlar in från textilgolvstillverkning, använder de också övergivna fisknät, så kallade “spöknät”,

som lämnats kvar i haven och skadar fisk och andra havsdjur. Även dessa nylonnät återvinns till nytt EcoNyl-garn.

Många andra Desso-kollektioner kommer med EcoBase® och EcoNyl och är redan i sin silvercertifiering ett utmärkt miljöval. Men guldkollektionen uppnår sammantaget ett ännu högre resultat enligt de fem kriterierna.

Cradle to Cradle® och Tarkett

Målet är att samtliga Tarketts Desso-produkter ska vara certifierade med Cradle to Cradle® år 2020. Det betyder bland annat att alla produkter tillverkas med förnybar energi och utan skadliga kemikalier. Att vi tar tillbaka gamla golv och återvinner dem i vår egen produktion. Vi tar också tillbaka produkter från våra konkurrenter så att de kan återvinnas på ett passande vis. Vi vill arbeta hållbart. Allt fler kunder vill inreda hållbart. Det är den mest grundläggande värderingen som styr vår innovation.