Återvinning

Cradle to Cradle®

Vad är Cradle to Cradle®?

Vårt engagemang i den cirkulära ekonomin har en lång historia .Tarkett samarbetar sedan 2011 med Cradle to Cradle och miljöinstitutet EPEA (Environmental Protection and Encouragement Agency) som arbetar med tredjepartscertifiering för att utvärdera produkters påverkan på människa och miljö. 

  • Våra Cradle to Cradle-certifieringar baseras på fem kriterier: 
  • Materialhälsa
  • Produktens cirkularitet 
  • Förnybar energi och klimatkrav
  • Vattenförvaltning
  • Social rättvisa

Det finns fyra nivåer inom denna märkning: brons, silver, guld och platinum. Flera av våra produkter är certifierade enligt Cradle to Cradle®. Tarkett var en av de första golvtillverkarna som fick C2C Gold-certifiering för bl.a. plastgolv och linoleum. På länken nedan kan du se vilka Tarkett-produkter som är certifierade enligt Cradle to Cradle®. 

Våra certifieringar

Vårt fokus på och följsamhet till principerna bakom Cradle to Cradle har resulterat i att Tarkett fått det högsta antalet produkter med Cradle to Cradle Guld-certifiering i vår bransch. 

Trägolv: Cradle to Cradle Silver

Tarkett har tilldelats Cradle to Cradle Silver-certifiering för följande kollektioner av parkettgolv: Noble, Elegance, Prestige, Heritage, Vintage, Play, Shade, Pure och Professional. Dessa kollektioner tillverkas i Sverige och Polen. Tarketts prestanda för energi och vattenförvaltning certifierades till guldnivå. Tarkett är den första trägolvsproducenten i Europa med Cradle to Cradle-certifierade produkter.

Linoleumgolv: Cradle to Cradle Brons, Silver och Guld

Tarketts linoleum är först i världen att Cradle to Cradle-certifieras för sin hållbarhetsprofil. Den kompakta linoleumkollektionen blev Cradle to Cradle-certifierad 2011 och har behållit sin status sedan dess. 

För att uppnå denna certifiering behöver tillverkningsprocessen möta vissa kriterier inom områden som energianvändning och vattenförvaltning. På Tarketts linoleumanläggning i Narni, Italien, installerades ett slutet kretslopp för vattenanvändning som kunde återanvända anläggningens kylvatten. Anläggningen jobbar också för att ständigt öka andelen energi från förnybara källor. 

I enlighet med Tarketts engagemang för hållbarhet och ekodesign, har nu fler linoleumkollektioner Cradle to Cradle-certifierats, inklusive Veneto Essenza 100% linen till Silver och Originale Essenza-kollektioner till Cradle to Cradle Guld.

Den senaste innovationen inom linoleumprodukter är LinoWall, det första och enda väggmaterialet för linoleum som är certifierat till Cradle to Cradle Silver.

Textilgolv: Cradle to Cradle Guld för DESSO EcoBase

Tarketts DESSO EcoBase, en baksida för textilgolv, tillverkas med 100 % ingredienser som aktivt testats för säkerhet och certifierades därför till Cradle to Cradle Gold med en Cradle to Cradle Platinum i kategorin materialhälsa. Golvet innehåller minst 75 % återvunnet innehåll (kalk som tillverkats enligt upcycling-principen)* och tillverkas på en anläggning som helt drivs med förnybara energikällor. Hela baksidan kan separeras och till 100 % återvinnas i Tarketts process. Vår kollektion AirMaster har EcoBase som standard. Alla våra DESSO textilgolv kan dock beställas med EcoBase.

*En textilplatta med EcoBase kan innehålla upp till 89 % återvunnet eller förnybart material utan risk för reducerad materialhälsa eller prestanda.
 

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Bild på golvrullar i Ronneby
Vad är cirkulär ekonomi?

Genom att ge produkter en ökad livslängd, se till resurserna utnyttjas bättre och att avfall och blir till nya råvaror skapar vi en cirkulär ekonomi.