Bild på golvrullar i Ronneby

Vad är cirkulär ekonomi?

Vad är cirkulär ekonomi och varför är det viktigt?

Med cirkulär ekonomi menas en ekonomisk modell som bygger på ett kretslopp snarare än en linjär process, där ekonomisk tillväxt kan ske utan att vi utarmar jordens resurser. 

Det handlar om att företag, organisationer och hela samhällen ska utforma produkter, tjänster och affärsmodeller som är långsiktigt hållbara och där avfall har designat bort ur systemet. Resurser ska återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt och under så lång tid som möjligt i en biologisk eller teknisk cykel. 

Tarkett har arbetat med cirkulär ekonomi som ledstjärna sedan 2011. Vi arbetar idag med att  sluta kretslopp i alla delar av vår verksamhet genom att t ex återcirkulera processvatten och återvinna produktionsspill i våra fabriker, samla in och återvinna installationsspill och utrivna golv från våra kunder och använda avfall från andra industrier som råvara till nya produkter. 

Cirkulär ekonomi handlar om att designa processer och produkter med hänsyn till hela livscykeln och även ta efterföljande cykler i beaktande. För att få till detta krävs samarbete och innovation mellan branscher och över landsgränser. Vi på Tarkett arbetar med omställningen till en cirkulär ekonomi genom en rad olika projekt som återför använda material till kretsloppet.

  • Genom vårt insamlingsprogram ReStart® tar vi tillbaka och återvinner både spill från nya golvinstallationer och gamla golv som rivs ut
  • EcoNyl-fibrerna i våra textilgolv kommer från Aquafil, som återvinner gamla fisknät och annat spillmaterial av polyamid. 
  • Fyllmedlet i våra textilgolvs baksidor består av kalk som är en avfallsprodukt från lokala vattenverk i Nederländerna. 
  • Vi producerar golv med PVB som viktigaste beståndsdel — ett material som vår partner i Italien utvinner från skrotade bilrutor.

Återvinning - på riktigt

Vi är övertygade om att cirkulär ekonomi är rätt strategi för att spara på jordens resurser, minska avfallsberget och hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen. 

Det innebär att vi lägger stora resurser på att utveckla produkter för cirkularitet men även på att ta fram tekniker för att identifiera, hantera och processa installationsspill och utrivna golv  och sedan använda det som råvara i nya golv.

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Golvprover på Tarkett Ateljé
Circular Collection - Kollektionerna vi kan återvinna

Circular Collection omfattar alla de produkter som vi idag har ett fungerande insamlingssystem för (vinyl, linoleum samt textil) och där det insamlade materialet återvinns till ny råvara i golv.