Luft, ljud & emissioner inomhus

Luft, ljud & emissioner inomhus

Emissioner, VOC

Vi tillbringar cirka 90% av vår tid inomhus. Därför är vår inomhusmiljö viktig för vår hälsa. VOC (Volatile Organic Compound) är ett samlingsbegrepp för alla lättflyktiga organiska ämnen som avges från ett material, både sådana skapade av naturen och av människan. Det går inte att uttala sig om VOC:ers hälsoeffekter generellt eftersom de inte är en definierad grupp av kemikalier. Vissa kan vara oönskade och ha negativa hälsoeffekter medan andra lättflyktiga organiska ämnen är sådana som vi uppskattar – till exempel de VOC:er som gör att rosor doftar rosor. Vår ambition är dock att arbeta enligt försiktighetsprincipen och utveckla produkter som har så låga emissioner som möjligt.

Damm och partiklar

Vi vill att våra golv ska bidra till en bättre miljö där människor bor, arbetar och vistas. Golven ska vara bekväma att gå på, enkla att hålla rena, ge bra akustik och bidra till en säker och hälsosam inomhusmiljö. Eftersom vi tillbringar cirka 90% av vår tid inomhus är vår inomhusmiljö av största vikt för vår hälsa. Samtidigt går utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader med god isolering och hög täthet. Detta påverkar ventilationen och luftkvaliteten negativt. Vi ser också att hälsoproblem med astma och allergier ökar. Därför arbetar vi på Tarkett för att skapa golvprodukter som bidrar till en god inomhusmiljö och en bättre hälsa.

Akustik

Varken i våra bostäder, skolor, vårdlokaler eller kontorshus vill vi bli störda av ljud från andra delar av byggnaden. Det bästa sättet att minska ljudnivån är att minimera den vid källan. Genom att välja rätt golvakustik kan man reducera ljudnivåerna redan från början och skapa ett mervärde i form av en behaglig ljudmiljö. Här berättar vi mer om hur du kan tänka när det gäller golv och akustik. 

Kulör och kontrast

linoleum färger kulörer

Färg och mönster är mer än estetik. Medvetna val av färger, mönster och material kan höja välbefinnandet på till exempel ett äldreboende genom att ha en lugnande inverkan eller öka säkerheten genom tydlighet. I en skolmiljö kan färgval ha en positiv inverkan på koncentration och beteende, särskilt i förskolemiljöer.

På Tarkett gör vi både egen research och samarbetar med externa experter för att förstå våra kunders unika behov. Människor som lider av demenssjukdom kan till exempel uppfatta mörka ytor som hål och distinkta mönster som skräp som måste plockas upp. Tillsammans med Brittiska Center for Dementia Research utvecklar vi därför en kollektion av golv som ger en harmonisk miljö för just denna grupp. Färgers påverkan på inlärning har vi undersökt i en egen studie som framför allt tittar på hur barn i olika åldrar uppfattar och påverkas av färger. Vi har även kunskap om hur materialval och färger kan bidra till att göra skolans fysiska miljö tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation som till exempel synnedsättning. 

 

Gångkomfort och halksäkerhet

Att välja golv handlar också om att tänka på ergonomi och hur golvet ska användas. Ett golv ska vara bekvämt att stå och gå på. När vi står stilla ska våra knän och fotvalv bära upp hela kroppstyngden. När vi går eller springer ökar belastningen med 2 till 5 gånger. För att ge en god gångkomfort med en så liten belastning som möjligt gäller det att kroppsvikten bromsas upp mjukt. Ett lagom mjukt och fjädrande golv minskar risken för belastningsskador, framförallt på en arbetsplats. 

Men ett alltför mjukt golv kan göra att exempelvis sjukhussängar, laboratorievagnar eller rullstolar sjunker ner i golvet och blir tröga att rulla. Det kan i sin tur ge belastningsskador för den personal som ska arbeta i lokalerna. 

Att välja ett stegsäkert golv kan förebygga skador i områden som är extra utsatta för risk för fall. Tarkett erbjuder stegsäkra golv med halkhämmande effekt. 

 

Hygien

Inom vissa områden som sjukhus, äldreomsorg, laboratorier och vissa typer av tillverkningsindustrier ställs extra höga krav på hygien. Här är golv som kan vikas upp mot väggarna och som svetsas i fogarna att föredra för att skapa täta, lättstädade ytor. Våra produkter för sjukhusmiljöer gynnar inte bakteriell tillväxt. Golv- och väggytor ska kunna rengöras och desinficeras utan att skadas. Våra iQ-produkter har till exempel marknadens bästa motstånd mot fläckar från Iodine, Eosin och Betadine. Ett stort antal av våra produkter är testade och godkända för användning i så kallade renrum.

Lätta att städa 

Regelbunden städning är nödvändig för att golvytor i hem, skolor, sjukhus och kontor ska se rena och fräscha ut. Damm, smuts och spill samlas på golvet och därför är det viktigt att det är enkelt att göra rent. Nyckeln till ett lättstädat golv är att golvet har en slät, smutsavvisande yta som ger en låg städfriktion och tål rengöringskemikalier vid svårare fläckar. Tarketts samtliga golv har slitstarka ytskikt som är lätta att hålla rena.

Här hittar du alla våra skötselanvisningar för våra golv

Plastgolv utan biocider mot resistenta bakterier 

För att minimera miljö- och hälsorisker och eventuell utveckling av resistenta bakterier har Tarkett sedan många år tillbaka helt slutat att tillsätta biocider, det vill säga antibakteriella tillsatser i golven.

Hygien och fläcktålighet i sjukhus

Inom sjukvården ställs särskilt höga krav på hygien. En yta som är tät och slät och som tål rengöringskemikalier skapar förutsättningar för en hygienisk miljö. Fläcktålighet och kemikalieresistens är viktigt både för hygien och för att ytan ska bibehålla ett fräscht utseende under lång tid.

Läs mer om hygien och fläcktålighet i sjukvårdsmiljöer

Hygien och resistens mot fläckar i äldreboenden

På ett äldreboende ska man ställa höga krav på hygien. Miljön är viktig då många av de boende har en bräcklig hälsa och är infektionskänsliga. 

Täta och släta ytor är lättare att rengöra och desinficera och därför bör ytor med grov struktur undvikas. Det är viktigt med fläcktålighet och kemikalieresistens både för hygien och för att kunna bibehålla ett fräscht utseende på ytan under lång tid.

Läs mer om hygien och resistens mot fläckar i äldreboenden

Du kanske också är intresserad av:

Desso Airmaster® - För en bättre inomhusluft
Desso Airmaster® - För en bättre inomhusluft

Luftkvalitén i ett rum inrett med AirMaster® är upp till fyra gånger bättre än ett rum med andra textilgolv.

Tarketts homogena iQ golv
Allt du behöver veta om Tarketts iQ golv

iQ är Tarketts välkända homogena plastgolv för offentlig miljö. Det håller högsta kvalitet och har många funktionella fördelar – utan att behöva ge avkall på...

Bild på en sjukhussäng i ett patientrum
Hygien och fläcktålighet | Golv | Sjukhus

En yta som är tät och slät och som tål rengöringskemikalier skapar förutsättningar för en hygienisk miljö. Fläcktålighet och kemikalieresistens är viktigt både ur hygienisk och estetisk synvinkel.

Ett kök på ett äldreboende med Tarkett golv
Ergonomiska golv | Äldreboende

Ett golv på äldreboende bör vara mjukt och fjädrande för att vara skönt att gå på, men inte så mjukt att sängar på hjul eller rullatorer går trögt att rulla.

Ett sällskapsrum på ett äldreboende
Hygien och resistens mot fläckar | Äldreboende

Vi vet att en hygienisk miljö är viktig på ett äldreboende. Golv och väggytor ska vara tåliga mot fläckar och lätt kunna desinficeras utan att skadas.

Person i ett kök med ett stegsäkert golv
Stegsäkerhet | Skolor

Våtutrymmen och kök är speciellt utsatta för halkrisk, läs mer om hur du kan förebygga halk- och fallolyckor i skolor.

Låga VOCs för en bättre inomhusmiljö med golv
Emissioner | VOC

Läs om våra låga nivåer av VOC (Volatile Organic Compound) och varför detta spelar en stor roll i vårt välbefinnande.

Damm och partiklar
Damm och partiklar

Läs om hur golvet du väljer är kopplad till kvaliteten på inomhusluften och hur vi arbetar för att erbjuda bästa möjliga inomhusluftkvalitet.