Hygien och fläcktålighet | Golv | Sjukhus

Hygien och fläcktålighet | Golv | Sjukhus

Hygien och fläcktålighet

En yta som är tät och slät och som tål rengöringskemikalier skapar förutsättningar för en hygienisk miljö. Fläcktålighet och kemikalieresistens är viktigt både för hygien och för att ytan ska bibehålla ett fräscht utseende under lång tid.

Inom sjukvården ställs höga krav på hygien. Golvbeläggningar som kan vikas upp mot vägg samt svetsas i fogarna är att föredra. Tarketts produkter för sjukvårdsmiljöer gynnar inte bakteriell tillväxt.

PUR-skiktets kvalitet är avgörande

Golv- och väggytor ska kunna rengöras och desinficeras utan att skadas. Generellt sett är det kvaliteten på PUR-skiktet som bestämmer fläcktåligheten och kemikalieresistensen. Tarketts ytbehandling för våra homogena plastgolv, iQ PUR, ger marknadens bästa fläckbeständighet mot kemikalier som jod, eosin och betadine.

Omfattande tester med kemiska lösningar

I interna tester undersöker Tarkett hur våra golv motstår fläckar lösta i vatten, lösningsmedel och olja. Dessutom testar vi hur ytskikten på våra produkter påverkas av över 90 olika kemiska lösningar, bland annat syror, baser, desinfektionsmedel och medicinska substanser.
Har du specifika kemiska ämnen du vill undersöka utför vi skräddarsydda tester.

Om du vill veta mer om hygien och fläcktålighet på sjukhus är du självklart välkommen att kontakta oss.

Förslag på kollektioner