Hygien och resistens mot fläckar | Äldreboende

Hygien och resistens mot fläckar | Äldreboende

Hygien och resistens mot fläckar

På ett äldreboende ska man ställa höga krav på hygien. Miljön är viktig då många av de boende har en bräcklig hälsa och är infektionskänsliga. 

Täta och släta ytor är lättare att rengöra och desinficera och därför bör ytor med grov struktur undvikas. Det är viktigt med fläcktålighet och kemikalieresistens både för hygien och för att kunna bibehålla ett fräscht utseende på ytan under lång tid.

Generellt kan man säga att det är PUR-skiktet som avgör hur tåligt ytskiktet är mot fläckar och olika kemikalier. Tarketts ytbehandling för iQ PUR, vilken finns på alla homogena iQ-golv, ger marknadens bästa fläckbeständighet mot kemikalier.

Omfattande tester

I interna tester undersöker Tarkett hur våra golv motstår fläckar lösta i vatten, lösningsmedel och olja. Dessutom testar vi hur ytskikten på våra produkter påverkas av över 90 olika kemiska lösningar, bl.a. syror, baser, desinfektionsmedel och medicinska substanser.

Vi utför även skräddarsydda tester ifall du har specifika kemiska ämnen du vill undersöka. Om du behöver expertråd så är du välkommen att kontakta oss.

Förslag på kollektioner