Ergonomiska golv | Äldreboende

Ergonomiska golv | Äldreboende

Ergonomiska golv

För att belasta kroppen så lite som möjligt när vi går gäller det att accelerationen blir så liten som möjligt, det vill säga att kroppsvikten bromsas upp mjukt.

När man väljer ett ergonomiskt golv finns det några olika faktorer att ta hänsyn till.  Visserligen minskar ett lagom mjukt och fjädrande golv risken för belastningsskador och dämpar ljud, men å andra sidan har det en hög deformation eller stötupptagning vilket gör att sängar på hjul och rullstolar med mera ”sjunker ner” i golvet och blir tröga att framföra. Risken att man får bestående intrycksmärken efter möbler och andra tunga föremål ökar också.

Med andra ord kan det vara svårt att hitta ergonomiska golv som samtidigt har god gångkomfort, lågt rullmotstånd och bra motstånd mot intrycksmärken. Idag finns det inga vedertagna testmetoder för att mäta gångkomfort hos golv. Dock finns det rekommendationer från myndigheter som säger att ”golv ska ha en för verksamheten lämplig svikt” (AFS 2009:2, § 40). Ditt sunda förnuft som föreskrivare och beställare får alltså råda. 

Standardiserade testmetoder saknas

Standardiserade testmetoder saknas för att mäta rullmotstånd. För att kunna testa detta har dock Tarkett utvecklat en egen metod vilken innebär att en sjukhussäng placeras på det golv som skall testas. Sängen för först stå stilla i 5 minuter, därefter rullas sängen utmed beläggningen och mätning görs samtidigt av den kraft som behövs, både för att ”komma igång” (vilofriktionen) och för att dra sängen med konstant hastighet (rullfriktionen).

Generella värden för kompakta ytbeläggningar och betonggolv är 120–170 N vilofriktion och 50–70 N rörelsefriktion. Motsvarande värden för akustikgolv med skumbaksida är 200–250 N (vilofriktion) resp. 100–120 N (rörelsefriktion).

Om du behöver expertråd så är du välkommen att kontakta oss.

Förslag på kollektioner