Cirkulära textilgolv

Cirkulära textilgolv

Vi har mer än 85 års erfarenhet av produktion av högkvalitativa textila golv och har jobbat länge med cirkulär ekonomi och återvinning kopplat till dessa produkter. Här har vi samlat alla våra återvinningsbara textilgolv. Detta innebär att:  

— vi har rutiner för insamling av utrivna golv över hela landet 

— vi transporterar det insamlade materialet till en återvinningsanläggning 

— det utrivna golvet blir till råvara i nya golv

Tarketts textila plattor med PA6-garn är fullt återvinningsbara efter användning. Vi separerar garn och baksida. Garnet skickas till vår partner Aquafil som tillverkar ny polyamidfiber, s k Econyl. Denna råvara använder vi sedan till garn till nya textilgolv. Tarketts EcoBase-baksida återvinns till ny baksida i vår egen anläggning. 

Circular Collection omfattar alla de produkter som vi idag har ett fungerande insamlingssystem för (vinyl, linoleum samt textil) och där det insamlade materialet återvinns till ny råvara i golv. Läs mer om Circular Collection.