Golvprover på Tarkett Ateljé

Circular Collection - Kollektionerna vi kan återvinna

Circular Collection - Cirkulär ekonomi på riktigt

Tarkett verkar för en cirkulär ekonomi och utvecklar produkter gjorda av bra material som bidrar till en god inomhusmiljö. Detta är vårt löfte till dagens och morgondagens generationer - vi kallar det för Tarkett Human-Conscious Design™.  Vi är övertygade om att cirkulär omställning är rätt strategi för att spara på jordens resurser, minska avfallsberget och hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen. 

År 2019 lanserade vi en banbrytande teknologi som tvättar bort lim och spackel från utrivna vinylgolv. Strax därefter startade vi en anläggning som kan separera garn från gamla textilplattor. Men det handlar inte bara om tekniska lösningar, hela kedjan från bygget till återvinningen måste fungera. Därför har vi lagt mycket kraft på att få rutiner på plats för insamling av utrivna golv.

Vi vill visa att cirkulär ekonomi är på riktigt och vara en förebild som inspirerar andra genom att gå från ord till handling. Circular Collection är ett sätt att visa hur långt vi kommit. 

Circular Collection omfattar alla de produkter som vi idag har fungerande insamlingssystem för, och där det insamlade materialet återvinns till ny råvara i golv. Vår ambition är att steg för steg utöka denna kollektion genom att investera i nya tekniker och implementera fler returflöden som resulterar i mer återvinning – på riktigt.

All flooring categories included in the circular selection

Kriterierna för Circular Collection

Kriterierna för golven som ingår i Circular Collection är att de är återvinningsbara på riktigt, vilket innebär att:

  • Vi har rutiner för insamling av utrivna golv över hela landet 
  • Vi transporterar det insamlade materialet till en återvinningsanläggning 
  • Det utrivna golvet återvinns till råvara i nya golv

Produkterna i Circular Collection är återvinningsbara, ftalatfria och har låga emissioner. De har också EPD (Environmental Product Declaration) och MHS (Material Health Statement) samt svensk Byggvarudeklaration, eBVD.

Golvtyper i Circular Collection

De homogena vinylgolven i iQ-serien. Dessa material tillverkas i Sverige och är framtagna för att möta de höga kraven på slitstyrka, hygien och städbarhet i offentliga miljöer. I vår anläggning i Ronneby sker återvinningen av både installationsspillet och de utrivna golven. Läs mer om våra homogena vinylgolv
Förutom de golv vi säljer idag kan vi även ta tillbaka och återvinna upp till 10 år gamla golv av denna typ utan att riskera att återinföra oönskade ämnen i kretsloppet. Läs mer om återvinning av utrivna plastgolv. 

Våra textila plattor med PA6-garn. Dessa kollektioner finns i en mängd olika utföranden i många olika mönster, strukturer och färger, lämpliga för både kontor, skolor och hotellmiljöer. Tillverkningen sker i Waalwijk, Nederländerna och här finns också vår återvinningsanläggning. Läs mer om våra textilgolv här. 
Vi kan även ta tillbaka och återvinna äldre textilplattor och också konkurrenters produkter med öglad lugg och PA6-garn. Läs mer om återvinning av textilgolv. 

Tarketts linoleum-kollektioner. I den lilla byn Narni i italienska Umbrien tillverkas vår linoleum efter ett originalrecept från 1898 med linolja, kork- och trämjöl, harts och juteväv. Materialet är mycket slitstarkt och finns i en rad olika mönster och färger. Läs mer om våra linoleumgolv. 
I vår fabrik i Italien har vi utvecklat teknik för att återvinna produktions- och installationsspill. Samma teknik har vi nu förfinat för att även kunna återvinna utrivna linoleumgolv från Tarkett. Läs mer om återvinning av utrivna linoleumgolv här.

Excellence Genius, heterogent vinylgolv. Genius är utvecklat för lösläggning och är en problemlösare i nya byggnader med fuktig betong eller där det ställs krav på snabba renoveringar. Golven tillverkas i Frankrike, klarar tung trafik i offentlig miljö och är lätta att riva ut eftersom de inte limmas mot underlaget. Läs mer om våra heterogena vinylgolv. 
Ett utrivet, använt Genius-golv skickas tillbaka till vår egen  återvinningsanläggning i Clervaux, Luxemburg och granuleras där för att sedan användas som ny råvara i Tarkettgolv. Läs mer om återvinning av Excellence Genius här. 
 
LVT-kollektionen iD Square. iD Square är en kollektion modulära heterogena vinylgolv med formaten plattor och plank. Finns i en mängd olika mönster och färger och är lösläggningsbar. 
Vi kan återvinna ett iD Square-golv som lagts löst, med tejp eller med s k dra-loss-lim. Det återvunna materialet används som råvara vid tillverkning av nya iD Square-golv eller andra heterogena vinylgolv. Läs mer om återvinning av iD Square här. 

HETEROGENEOUS FLOORING INSTALLATION WASTE AT OUR RECYCLING CENTRE IN CLERVAUX

Klimatbesparingar vid återvinning

På Tarkett ser vi cirkulär ekonomi som avgörande för att minska vår klimatpåverkan. Genom ökad återvinning säkerställer vi att avfall inte går till förbränning och dessutom kan vi ersätta jungfrulig fossil råvara med återvunnet material vilket ger stora klimatvinster. Att förbränna vinyl,- linoleum-eller textilgolv släpper ut ca 5 kg CO2 för varje kvadratmeter som eldas upp. Utvinning av jungfruliga råvaror innebär också utsläpp av växthusgaser i samma storleksordning.

Exempel på klimatbesparing vid återvinning

Klimatbesparingarna vid återvinning utgörs av:

  • Uteblivna utsläpp eftersom avfallet inte förbränns
  • Minskade utsläpp eftersom återvunnet material ersätter jungfrulig råvara.

Om båda dessa delar räknas samman och utsläpp från återvinningsprocessen tas med i beräkningen så blir klimatbesparingen följande:

  • 1 kvm 2 mm vinylgolv: 9,8 kg CO2
  • 1 kvm 2,5 mm linoleum: 5,6 kg CO2
  • 1 kvm textilplatta PA6 med EcoBase-baksida: 9,9 kg CO2

Broschyr

Ladda ner broschyren om cirkulär ekonomi på riktigt här